Etageboliger og serviceerhverv ved Kløvermarken/Nørremarken i Espergærde

Ved hjørnet af Kløvermarken/Nørremarken i Espergærde, er der igangsat et byggeri af fire huse.

De fire punkthuse indeholder i alt 33 lejligheder og areal til forskellige serviceerhverv. Byggeriet forventes at være afsluttet i løbet af 2019.

Helsingør byråd vedtog den 28. november 2016 Lokalplan 3.36, der omfatter arealet der nu bebygges. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af etageboliger i 3-4 etager.

Boligerne i bebyggelsen skal placeres på første sal. Stueetagen må alene anvendes til serviceerhverv og publikumsorienterede funktioner. Adgangen til såvel boliger som erhverv vil finde sted via Erna Hagemanns Vej.  

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til planlægningen for området, er du velkommen til at kontakte Peter Schovsbo fra Bylab på tlf. 25 31 25 23.

Spørgsmål vedrørende den konkrete byggesag skal rettes til Rikke Østergaard fra Center for By, Land og Vand på tlf. 25 31 25 77.

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus