Nyt plejehjem i Hornbæk

Rejsegilde Hornbækhave Plejehjem

Se film fra rejsegildet den 6. maj 2019

Fakta oplysninger

  • Det ny plejehjem i Hornbæk ”Hornbækhave” opføres i henhold til almenboligloven i et samarbejde med OK-Fonden på den nye vej ”Halfdan Rasmussens Vej 1-3, Hornbæk
  • Den samlede bebyggelse bliver på 5.559 m2
  • ”Den Selvejende Almene OK-Ældreboliginstitution i Hornbæk” er bygherre og ejer af boligdelen med 51 almene plejeboliger (i alt 3.297 m2)
  • Boligdelen opføres i 2 etager.
  • ”Helsingør Kommune” er bygherre og ejer af servicedelen (i alt 2.262 m2)
  • Servicedelen opføres i 1 etage.
  • Der er delvis kælder under bebyggelsen.
  • OK-Fonden er byggeforretningsfører for både boligdelen og servicedelen.
  • Da plejehjemmet opføres i henhold til almenboligloven, er der et maksimumbeløb pr. kvadratmeter boligareal, som ikke må overskrides.

Tidligere nyheder/information

Udbud og Licitation


I vinteren 2017 blev det ny plejehjem i Hornbæk udbudt i hovedentreprise. Ved tilbudsfristens udløb den 10. november 2017 indkom der fire tilbud. Alle fire tilbud lå over budgetrammen for hovedentreprisen. Der var en overskridelse på 16 procent - 25 procent.
Årsagen til overskridelserne skyldtes primært markedsvilkår med høj byggeaktivitet og deraf følgende prisstigninger.

Byrådet fik umiddelbart inden juleferien 2017 en orientering om licitationsresultaterne med belysning af muligheder for at arbejde videre med projektet.
Byrådet besluttede, at udbuddet skulle annulleres, og der skulle laves et nyt udbud, hvor der skulle indarbejdes besparelser. Pga. den store overskridelser blev det vurderet, at det ikke var muligt af finde de nødvendige besparelser, uden at det ville gå væsentligt ud over funktionalitet, arkitektur samt bygnings- og plejedrift, så der blev tillige givet en tillægsbevilling til den kommunalt ejede servicedel, og Byrådet godkendte, at maksimumbeløbet for 2018 skulle ligge til grund for boligdelen , så budgetrammen for hovedentreprisen kunne hæves.

Efter omprojektering blev projektet udbudt på ny – denne gang i udbud med forhandling. Der er blevet forhandlet med fem virksomheder, men ved udbudsfristens udløb den 14. maj 2018, indkom der kun fire tilbud. Denne gang lå alle fire tilbud under budgetrammen for hovedentreprisen.

Anker Hansen A/S: 92.588.507 kr.
Bent Nygaard Sørensen A/S: 96.152.201 kr.
Einar Kornerup A/S: 95.843.000 kr.
HHMA/S: 96.059.337

I tilbuddene var der også afgivet nogle særpriser, så det vil være muligt, at få nogle af disse emner med i projektet inden for budgetrammen.

Anker Hansen A/S fik meddelelse om, at ordregiver har til hensigt, at tildelt dem opgaven, som hovedentreprenør for opførelse af det ny plejehjem i Hornbæk.
Efter standstill-periodens udløber den 28.05.2018 blev der indgået betinget kontrakt.
Kontrakten var betinget af, at Byrådet godkendte skema B med de totale anskaffelsessummer for henholdsvis. boligdelen og servicedelen (i henhold til almenboligloven) på mødet den 25. juni 2018.

Iflg. udbudstidsplanen kunne byggeriet så gå i gang i august – umiddelbart efter sommerferien. Der er planlagt indflytning ultimo februar 2020.

Naboorienteringer og borgermøder

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus

Center for Økonomi og Ejendomme

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: oee@helsingor.dk