Skolen i Bymidten

Byggeriet nærmer sig sin færdiggørelse

Arbejdet med skolebyggeriet går planmæssigt fremad og tidsplanen bliver fuldt af entreprenøren.
Fredag den 13. december overtager skolen de sidste tre bygninger og projektet nærmer sig sin færdiggørelse.
I starten af januar flytter fem årgange fra Skolen ved Kongevejen til Skolen i Bymidten og herefter er alle skolens elever og personale, samlet på én matrikel.
På samme tidspunkt flytter Helsingør Musikskole fra Svingelport, Klubben i Fiolgade og SFO afdelingerne Trækbasunen og Rantzaus vej også ind på skolen.
Der vil stadig resterer en mindre del arbejder på udearealet, men de forventes afsluttet inden udgangen af januar, hvor byggepladshegn og indsnævringen af Marienlyst Allé vil blive nedtaget.
Endvidere forventes skurbyen på Kampfeldtgrunden nedtaget i uge 3-4.

Status på byggeriet maj 2019

Arbejdet med skolebyggeriet går planmæssigt fremad og det betyder, at i løbet af juni måned overtager Helsingør Kommune yderligere to nye og 2 renoverede bygninger fra hovedentreprenøren.
I løbet af juli måned vil der blive monteret inventar mv. i bygningerne således, at skolen kan tage bygningerne i brug, når skoleåret 2019/2020 starter i august måned.

Der vil herefter resterer renovering af bygning 9 og 10, som ligger ud mod Lundegade, samt færdiggørelsen af den store bygning 11 ud mod Reberbaneparken.
Alle tre bygninger, inklusiv udearealerne, forventes færdig ved årsskiftet. Igangsættelse af renoveringen af bygning 9 og 10 forventes at ske i starten af juli måned.

Rejsegilde på Skolen i Bymidten

Mandag den 14. januar blev der holdt rejsegilde i den fremtidige sportshal i bygning 11.
Omkring 1.125 elever og personale fra skole, SFO, musikskole og klub, samt håndværkere, rådgivere og politikker var til stede i hallen.
Alle havde en dejlig dag med taler og hurra råb, og der blev afsluttet med pølser til voksne og pølsehorn og juice til elever og lærere.

Status på byggeriet

Her først i november, er vi langt om længe ved at få lukket to af de tre nybygninger. I bygning 2, som skal rumme faglokaler og madskole, er de fleste døre og vinduer isat og mureren er begyndt at mure facaden op.I bygning 5, som skal rumme den nye tumlesal, er der kommet pap på taget, hvilket ligeledes er sket på den nye store hal i bygning 11, så vi kan undgå vand inde i bygningerne.

Renoveringen af de gamle bygninger har taget lidt mere tid end forventet, men vi åbner gymnastiksalene i bygning 1 (ud mod Lundegade) for eleverne den 26. november og de første 12 klasseværelser i bygning 3 (ud mod Marienlyst Allé) tages i brug den 4. januar.

I bygning 4 og 6 har vi startet renoveringen af kælder/stueetage og tagetagen tidligere end forventet, hvilket betyder at vi samlet set følger tidsplanen og stadig forventet, at vi kan afleverer hele skolen til elever og personale i november 2019.

Bemærk – Mandag den 12. og tirsdag den 13. november vil Marienlyst Allé være spærret for gennemkørsel. Der vil være adgang til parkering på Kampfeldtgrunden fra Claessensvej.

Midlertidig lukning af Marienlyst Allé

Arbejdet med skolebyggeriet går planmæssigt og det betyder, at det fra den 31. august vil det være nødvendigt, at lukke Marienlyst Allé for gennemkørende trafik, da der skal opsættes en mobilkran der skal løfte alle betonelementerne til hallen ind fra Marienlyst Allé.

Af sikkerhedsmæssige årsager vil der være lukket for al trafik dvs. fodgængere, cyklister og biler.

Lukningen vil ske ud for Marienlyst Allé 7 og ensretningen fra Nygade/Møllebakken ophæves midlertidigt, så det bliver muligt at køre frem til Kampfeldtgrunden og parkerer.

Den midlertidige lukning vil gælde hele døgnet. Hovedentreprenøren vurderer, at vejlukningen vil vare ca. 4 til 5 uger og vi beklager selvfølgelig de gener der vil være ved lukningen.

Skulle der være spørgsmål til ovenstående er du velkommen til, at kontakte projektleder Jan Krog Islin på telefon 25 31 24 37 eller på mail jki11@helsingor.dk

Arbejdstider på byggepladsen

Vi har fået en del henvendelser fra naboerne til byggeriet omkring arbejdstider. Det er åbenbart uklart hvornår der må arbejdes på byggepladsen.

Der er regler for støjende arbejde dvs. arbejder der overskrider nedenstående grænseværdier. Disse arbejder må kun udføres i tidsrummet 07:00 til 18:00 på hverdage
Øvrige arbejder der ikke overskrider grænseværdierne kan udføres uden for det nævnte tidsrum dvs. også i weekender.

Uddrag af:

Forskrift for begrænsning af støj-,vibrations og støvgener ved bygge- og anlægsarbejde i Helsingør Kommune

Støj og vibrations grænser:
§5. For støj gælder følgende grænseværdier udendørs ved beboelse:

Normal arbejdstid er tidsrummet på hverdage fra mandag til fredag mellem kl. 07.00 og 18.00.
Normal arbejdstid 70 dB(A)
Andre tidsrum 40 dB(A)
Maksimal værdi om natten (22.00 - 07.00) 55 dB(A)
Bortset fra maksimalværdien er grænserne for støj angivet som ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A).

Vi forsøger selvfølgelig løbende at tilpasse arbejdsprocessen, så arbejdet generer jer naboer mindst muligt, men det kan desværre ikke helt undgås, at vi også må arbejde i weekender.

Skulle der være spørgsmål til ovenstående er du velkommen til, at kontakte projektleder Jan Krog Islin på telefon 25 31 24 37 eller på mail jki11@helsingor.dk

Status på byggeriet ultimo juni

Som alle nok har observeret er vi færdige med at ramme pæle ned. Det har været en prøvelse for alle naboer, men det var desværre nødvendigt, hvis ikke fundamentet under de nye bygninger skal sætte sig.

Hen over sommeren vil terrændækket på de nye bygninger 2 og 11 blive støbt og vi forventer, at der leveres væg og dæk elementer i løbet af september måned.

Renoveringen af bygning 1 (gymnastiksalene ud mod Lundegade) begynder i næste uge og vi forventer, at bygning 1 og 3 vil være klar til indflytning medio november 2018.

Dronefotos

Se hvordan byggeriet går fra luften med dronefotos.

Se alle dronefotos
Se billeder af byggeriet

Se hvordan det går med byggeriet af Skolen i Bymidten.

Galleri
Første spadestik
Første spadestik

Fredag den 15. september tog borgmester Benedikte Kiær, sammen med udvalgsformanden for Børne- og ungeudvalget Christian Holm Donatzty og 10 elever fra alle årgangene på skolen, det
første spadestik til den nye hal.

800 skoleelever, personale og naboer, fyldte godt op på grunden hvor det gamle bibliotek tidligere lå.

Center for Økonomi og Ejendomme

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: oee@helsingor.dk