Tidligere nyheder/information

Her kan du følge med i, hvad der tidligere har været skrevet om byggeriet med Skolen i Bymidten.

Ramning af pæle afsluttes tirsdag den 12. juni

Ramningen af pælene til fundamentet på bygning 2 og 11 kan afsluttes lidt tidligere end forventet. 
Nedramningen forventes afsluttet på tirsdag den 12. juni.
Vi beklager selvfølgelig endnu en gang de støj- og vibrationsgener der har været i forbindelse med ramningen. 
Skulle der være spørgsmål til ovenstående er du velkommen til, at kontakte projektleder Jan Krog Islin på telefon 25 31 24 37 eller på mail jki11@helsingor.dk

Ramning af pæle

Vores geotekniker og ingeniør har nu endelig givet tilladelse til, at vi kan genoptage ramningen af pælene til fundamentet på bygning 2 og 11. 
Nedramningen starten tirsdag den 29. maj, hvor maskinen der skal nedramme pælene ankommer fra morgenstunden.
Hovedentreprenøren vurderer, at ramningen vil tage 2 uger.
Vi beklager selvfølgelig de støj- og vibrationsgener der vil være ved ramningen. 
Skulle der være spørgsmål til ovenstående er du velkommen til, at kontakte projektleder Jan Krog Islin på telefon 25 31 24 37 eller på mail jki11@helsingor.dk

Ramning af pæle – Yderligere udsættelse

Der er i dag den 14 maj 2018 foretaget de sidste prøver og de skal nu behandles af vores rådgiver. Hovedentreprenøren vurderer, at de tidligst kommer i gang med ramning af pæle sidst i uge 21 eller starten af uge 22. Varighed af ramningen skønner de nu til 2 uger.
Skulle der være spørgsmål til ovenstående er du velkommen til, at kontakte projektleder Jan Krog Islin på telefon 25 31 24 37 eller på mail jki11@helsingor.dk

Støbning af betondæk

Onsdag den 16. maj vil hovedentreprenøren ud støbe dækket i hallen og den øvrige kælder. Der skal udlægges ca. 300 m3 beton og dækket skal støbes i en arbejdsgang.
Det betyder, at arbejdet påbegyndes lidt tidligere end normalt dvs. omkring 06:30, så vi er sikre på at kunne blive færdig med støbningen onsdag. Vi håber selvfølgelig ikke det bliver til gene for naboerne, specielt på Marienlyst Allé.  Skulle der være spørgsmål til ovenstående er du velkommen til, at kontakte projektleder Jan Krog Islin på telefon 25 31 24 37 eller på mail jki11@helsingor.dk

Nedramningen af pæle er forsinket

Nedramningen af betonpæle til bygning 2 og delvist til bygning 11 er blevet forsinket pga. jordens bæreevne, hvor rådgiver har ønsket nogle ekstra målinger mv. af jordens bæreevne. 
Der er på nuværende tidspunkt delvist nedrammet 11 pæle og det forventes at de bliver nedrammet til færdig dybde i dag den 8. maj. 
Fra den 15. maj forventes det, at vi kan genoptage ramningen således, at de ca. 160 resterende pæle er nedrammet omkring 1. juni. 
Som tidligere udmeldt kan det desværre ikke undgås, at der vil være støj og viberationer fra nedramningen, men vi følger processen nøje og håber, at generne for naboerne bliver så små som mulig. 
Her på hjemmesiden under punktet ”Aktuelt”, vil der løbende blive lagt måleresultaterne, fra de vibrationsmålere vi har monteret på ca. 20 nabo ejendomme.
Skulle der være spørgsmål til ovenstående er du velkommen til, at kontakte projektleder Jan Krog Islin på telefon 25 31 24 37 eller på mail jki11@helsingor.dk

Nedramning af pæle

I dag den 3. maj begynder nedramningen af betonpæle til bygning 2 og delvist til bygning 11.
Pælene skal bruges til, at bære det fremtidig fundament og dæk på bygningerne, idet hele det område som bygningerne skal ligge på, er gamle blegdamme.
Arbejdet forventes at tage cirka 3 uger, da der skal nedrammes 170 pæle.
Det kan desværre ikke undgås at der vil være støj og viberationer fra nedramningen, men vi følger processen nøje og håber, at generne for naboerne bliver minimale. 
Skulle der være spørgsmål til ovenstående er du velkommen til, at kontakte projektleder Jan Krog Islin på telefon 25 31 24 37 eller på mail jki11@helsingor.dk

Ændringer i vejprojekt

I samarbejde med vejmyndighederne er det besluttet, at ændre projektet omkring ensretningen af Marienlyst Allé.

Ensretningen vil blive ændret således, at der kun er ensretning fra ejendommen Marienlyst Allé 9 og ind mod centrum.
Der nedlægges ikke parkeringspladser og der ændres ikke ved det nuværende standsningsforbud.
Den planlagte lukning af fortovet ind mod Reberbaneparken og biblioteksgrunden vil ikke blive effektueret.
Der vil dog kunne forekomme midlertidige afspærringer ifm. elementleverancer mv.

I uge 18 vil de udmeldte ændringer blive gennemført.
Skulle der være spørgsmål til ovenstående er du velkommen til, at kontakte projektleder Jan Krog Islin på telefon 25 31 24 37 eller på mail jki11@helsingor.dk

Elindco Byggefirma A/S valgt som hovedentreprenør

Vi har den 20. marts 2018 indgået hovedentreprisekontrakt med firmaet Elindco Byggefirma A/S og forventer, at entreprenøren vil begynde etableringen af byggepladsen efter påske.

Det betyder bl.a. at i hele byggeperioden vil Marienlyst Allé være ensrettet, så det for bilister kun bliver tilladt at køre i retning mod centrum.
Cykelister må stadig køre i begge retninger.

Fortovet afspærres delvist på den side, der vender ind mod byggeriet dvs. mellem fodgængerfeltet ved Claessensvej og fodgængerfeltet ved Nygade. Hastighedsbegrænsningen vil være 30 kilometer i timen.

I øvrigt vil den del af biblioteksgrunden, der har været åben for parkering de sidste par måneder, blive lukket igen, ligesom det delvise parkeringsforbud på en del af Lundegade vil blive genetableret.
Sidst men ikke mindst vil der i den nordlige ende af Kampfeldtgrunden blive inddraget et areal til skurby. 
På nuværende tidspunkt har vi desværre ikke en nøjagtig tidsplan for ovenstående, men du kan altid følge med på projektets hjemmeside.

Skulle der være spørgsmål til ovenstående er du velkommen til, at kontakte projektleder Jan Krog Islin på telefon 25 31 24 37 eller på mail jki11@helsingor.dk

Fire firmaer byder på hovedentreprisen

De fire firmaer NCC A/S, Aarsleff A/S, BAM Danmark A/S og Elindco Byggefirma A/S er prækvalificeret til, at byde på hovedentreprisen på Skolen i Bymidten.
Tilbudsfristen er 12. februar og der forventes en kontraktunderskrivelse medio marts 2018.

Selve byggefasen forventes at starte omkring 1. april, hvor arbejdet med byggeriet på den gamle biblioteksgrund og renoveringen af bygning 3 går i gang.

Skolen i Bymidten – Delvis lukning af parkeringsarealet på Kampfeldtgrunden.

I forbindelse med, at der skal udføres seks jordboringer på en del af arealet på Kampfeldtgrunden, vil en mindre del af parkeringspladsen blive afspærret fra den 10. november.
Afspærringen forventes af værre gældende frem til udgangen af november måned.
Ovenstående er godkendt af kommunens vejmyndighed.

Er der spørgsmål til ovenstående kan projektleder Jan krog Islin kontaktes på telefon 2531 2437 eller jki11@helsingor.dk

Den 18. oktober – Parkeringsforbud i Lundegade

Som følge af udgravningen til hal og omklædning ifm. Skolen i Bymidten byggeriet, vil der fra mandag den 23. oktober være delvis parkeringsforbud i Lundegade.
Forbuddet vil være gældende på stykket fra transformatorbygningen på den gamle biblioteksgrund, til svinget for enden af Lundegade ved nr. 19.
Endvidere vil de to handicappladser ud for nr. 17/19 blive nedlagt og erstattet af én ny handicapplads, på det trekantede parkeringsareal for enden af Lundegade.
Forbuddet vil være gældende i tidsrummet 07:00 til 16:00 på hverdage og frem til udgangen af 2017.

Den 16. oktober – Spunsningen igangsættes

Ejendommen i Sct. Annagade 77 er nu afstivet og forsikringsselskab og myndighederne har godkendt, at beboerne kan flytte ind igen.
Det betyder også, at arbejdet med Skolen i Bymidten kan genoptages.
Spunsningen igangsættes derfor den 19. oktober og spunsningsarbejdet forventes afsluttet inden for ca. 4 uger, hvorefter udgravningen til hallen begynder.
D. 10. oktober 2017 - Spunsningen er udsat. På grund af påkørslen af Sct. Annagade 77, er opstarten på spunsningen til hal og kælder udsat.Vi afventer at ejendommen bliver tilstrækkelig sikret mod sammenstyrtning, så spunsningen i værste fald, ikke giver yderligere skader på ejendommen.
Det er i skrivende stund uklart hvornår arbejdet kan genoptages, men vi håber det sker inden for en nogle dage. 

Den 15. september - Første spadestik

Fredag den 15. september tog borgmester Benedikte Kiær, sammen med udvalgsformanden for Børne- og ungeudvalget Christian Holm Donatzty og 10 elever fra alle årgangene på skolen, det
første spadestik til den nye hal. 800 skoleelever, personale og naboer, fyldte godt op på grunden hvor det gamle bibliotek tidligere lå.

Referat af nabomøde den 23. august 2016

22. september 2016

Lokalplanen var hovedpunkt på dagsordenen, da Helsingør Kommune tirsdag den 23. august holdt nabomøde om Skolen i Bymidten.

Infomøde om Skolen i Bymidten

15. august 2016

Tirsdag den 23. august 2016 kl. 17 inviterer Helsingør Kommune til møde om lokalplanen for Skolen i Bymidten.

Referat af naboorienteringsmøde

21. juni 2016

Den 6. juni 2016 blev der afholdt naboorienteringsmøde om byggeriet af Skolen i Bymidten. Læs referatet her.

En skole der inviterer omverdenen indenfor

26. maj 2016

Kjaer & Richter bliver totalrådgiver på det kommende byggeri af Skolen i Bymidten.

Vi etablerer parkeringsplads på Kampfeltgrunden

04. maj 2016

Den 17. maj går Helsingør Kommune i gang med at etablere parkeringsplads på Kampfeltgrunden. Der bliver plads til cirka 100 personbiler - og 24 timers parkering.

Nedrivning af det gamle bibliotek

28. januar 2016

Helsingør Kommune river det gamle bibliotek på Marienlyst Allé ned og genbruger materialerne til en midlertidig parkeringsplads på Kampfeltgrunden.

Fire arkitektfirmaer kommer med bud på Skolen i Bymidten

05. november 2015

Efter besøg i Helsingør i sidste uge er fire arkitektfirmaer i gang med at tegne deres bud på den kommende Skolen i Bymidten.

Fem firmaer skal give tilbud på Skolen i Bymidten

06. oktober 2015

EU-udbuddet vedrørende opgaven som totalrådgiver på Skolen i Bymidten er afsluttet, og fem firmaer er blevet udvalgt til den endelige tilbudsrunde.

330 millioner til en ny Skolen i Bymidten

06. oktober 2015

Med budgetforliget for 2016-2019 er der afsat 330 millioner kroner til at bygge en ny skole til eleverne i Helsingør by.

Vinduer på Byskolen udskiftes

19. august 2015

Vinduerne i tre af de gamle bygninger skiftes, og facaderne repareres i efteråret 2015.

Fem scenarier for fremtidens Skolen i Bymidten

19. august 2015

Den 18. august var forligsparterne bag Skolen i Bymidten indkaldt til møde, hvor fem mulige forslag for skolebyggeriets fremtidige udformning og funktion blev præsenteret.

Center for Økonomi og Ejendomme

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: oee@helsingor.dk