Vi etablerer parkeringsplads på Kampfeltgrunden

Den 17. maj går Helsingør Kommune i gang med at etablere parkeringsplads på Kampfeltgrunden. Der bliver plads til cirka 100 personbiler

Tirsdag den 17. maj går Helsingør Kommune i gang med at etablere en parkeringsplads på Kampfeltgrunden
Anlægget af p-pladsen er muligt, efter at lokalplanarbejdet er afsluttet på byrådsmødet den 25. april.
Arbejdet forventes at vare cirka to uger.


I byggeperioden kan der forekomme en del støj fra maskiner og andet udstyr, der bliver anvendt til etableringen.
Parkeringspladsen får plads til cirka 100 personbiler og får 24 timers parkering. Den bliver anlagt på et underlag af grus.

P-pladsen er foreløbig midlertidig i den periode, hvor der bygges på Skolen i Bymidten. Når byggeriet er afsluttet, formodentlig i 2019, vil der blive taget stilling til, om parkeringspladsen skal være permanent.
Skulle der være spørgsmål til ovenstående, kan projektleder Jan Krog Islin kontaktes på 49 28 24 37.