Tidsplan

Helsingør Kommune skal tilbyde tidssvarende skoler, der stimulerer til læring og kreativ udfoldelse.

Området omkring Byskolen og det tidligere Hovedbibliotek kommer derfor i fremtiden til at huse en moderniseret midtbyskole, musikskole, klub og en helt ny idrætshal.

Helsingør Byråd har sat ca. 300 millioner kroner af til den nye skole, som ventes at stå færdig i 2019.

Den foreløbige tidsplan for byggeriet ser således ud:

  • Medio april til primo august 2017: Nedrivning af bygning 2, 5 og 8 på Byskolen.
  • Ultimo august 2017 til ultimo januar 2018: Udgravning til hal, omklædningsrum, depoter mv. i kælderniveau.
  • Primo februar 2018 til august 2019: Opførelse af nye bygninger samt renovering af eksisterende bygninger.
  • Ultimo 2019: Færdiggørelse af terrænarbejder og vejanlæg.

Rammerne for Skolen i Bymidten er fastlagt af Helsingør Byråd i Lokalplan 1.164 for Skolen i Bymidten. Lokalplanen blev endeligt vedtaget den 31. oktober 2016.

Hele byens skole

Det bliver en skole for hele byen, der også kan bruges af foreninger osv. efter normal undervisningstid. Et tværfagligt udviklingssted, hvor fremtidens digitale muligheder tænkes ind i undervisningen, og hvor der er fokus på de musiske, praktiske og kreative fag.

Rammetidsplan

Arbejdet er i gang
Arbejdet er i gang

Den 19. april 2017 gik arbejdet med den nye Skolen i Bymidten i gang - med borgmester Benedikte Kiær som gravemaskinefører.

På vej mod en ny skole

Se video fra den 19. april 2017:

Center for Økonomi og Ejendomme

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: oee@helsingor.dk