Sundhedshus

Støbning af 7.500 m2 betondæk på 36 timer

Onsdag den 21. oktober fra kl. 6 om morgenen, går betonfolkene i gang med at støbe dækket til det fremtidige sundhedshus.
I løbet af 36 timer arbejdes der uafbrudt med støbningen, som ud over 300 betonbiler med 10 m3 beton i hver bil og 3 sjak betonfolk på hver 8 mand, kræver Danmarks største mobile betonpumpe.
Pumpebilen kan pumpe betonen 63 meter ind på dækket med en hastighed på op til 170 m3 i timen.
Alle de nærmeste naboer er orienteret om de gener der kan opstå, som f.eks. støj og trafikale forhold.

________________________________________________________________________________

Den 28. juli afsluttede totalentreprenørfirmaet Elindco nedramningen af cirka 930 pæle.

De fleste pæle er 16 meter lange og maskinen der skulle ramme pælene ned, brugte mellem 80 og 100 slag for, at kunne få pælene ned i den rigtige dybde.
Pælene skal sikre en ordentlig fundering af det nye sundhedshus.
I løbet af efteråret vil det 7.388 m2 store terrændæk blive støbt i én 36 timer lang proces og sidst på årets forventes de første facadeelementer at blive monteret.
Sundhedshuset forventes at stå klar til indflytning medio 2022.

________________________________________________________________________________

Den 25. juni blev der holdt 1. spadestik på kommunens nye sundhedshus.
Helsingør Musikskole startede arrangementet, som blev præget af forsamlingsforbuddet ifm. Covid 19 som betød, at der kun kunne være maksimalt 50 gæster.
Borgmester Benedikte Kiær og formanden for Omsorgs- og Sundhedsudvalget Mette Lene Jensen holdt begge taler, med fokus på indholdet i det nye sundhedshus.
Borgmesteren sluttede af med, at nedramme én af de 930 pæle der bliver fundamentet til sundhedshuset.
Sundhedshuset forventes klar til indflytning medio 2022.

________________________________________________________________________________

Sundhedshuset vil danne ramme om en bred vifte af kommunale sundhedstilbud til borgerne, eksempelvis genoptræningsfaciliteter og borgerstuer, der skal bruges til aflastning for de patienter, der er udskrevet fra et hospitalsforløb, men endnu ikke er helt klar til at komme hjem.

Derudover bliver der mulighed for at tilbyde regionale behandlingstilbud, ligesom praktiserende læger, speciallæger og andre private sundhedsaktører vil få plads i sundhedshuset.

Totalentreprenøren er i lige nu i gang med forberede grundarealet til det kommende byggeri.

og der begynder at danne sig et billede på byggegrunden af den 19.200 m2 store bygning, som forventes klar til indflytning i andet kvartal 2022.

I første omgang skal fundamentet til bygningen udføres, hvilket betyder at der i fra uge 24 og 6-7 uger frem rammes pæle til bygningens fundament. 

Arbejdet med nedramning af pæle er reguleret af Helsingør Kommunes ”Forskrift for begrænsning af støj, vibrationer og støv fra bygge- og anlægsarbejde”, som blandt andet ikke tillader støjende byggearbejde uden for tidsrummet 07.00-18.00 på hverdage.

Derudover vil der i hele byggeperioden være en del tung og støjende trafik på indfaldsvejene til byggegrunden, som bl.a. betyder hastighedsnedsættelse på vejene omkring byggeriet.

Vi vil løbende holde jer orienteret, og har I spørgsmål til projektet er I velkomne til at kontakte projektleder Jan Krog Islin, tlf. 25 31 24 37 eller e-mail jki11@helsingor.dk eller projektleder Rikke Tamborg Hegner, tlf. 25 31 20 68 eller e-mail rth11@helsingor.dk

________________________________________________________________________________

Helsingør Kommune bygger nyt sundhedshus med en bred vifte af sundhedstilbud til borgerne. Det skal ligge ved Prøvestenen.

Helsingør Kommunes har besluttet, at udvide det nye sundhedshus med cirka 5.000 m2 således, at det samlede areal for det nye sundhedshus ved Prøvestenen bliver på ca. 19.200 m2.

Det betyder, at viften af sundhedstilbud til borgerne bliver endnu bredere. Ikke mindst skabes der mulighed for at tilbyde flere regionale behandlingstilbud, end det oprindeligt var planlangt. Men der bliver også plads til flere praktiserende læger, speciallæger og andre private sundhedsaktører i sundhedshuset.

Byggeriet af sundhedshuset skulle være begyndt i december 2019, men er blevet forsinket
fordi kvaliteten af projektmaterialet fra totalentreprenørens side ikke var i orden, ligesom den samlede økonomi for byggeriet var uklar.

Der er nu afleveret et opdateret projektmateriale og økonomien er på plads. Det forventes derfor, at sundhedshuset er klar til indflytning i maj 2022.

Læs artiklen: De skal udforme nyt sundhedshus

Tidligere

Planlægningen er så småt i gang, og som borger har du flere muligheder for at blive hørt og inddraget i processen.

  • 26. juni 2017: Borgermøde om Sundhedshuset
  • August-oktober 2017 (forventet): Lokalplanforslaget for det nye sundhedshus er i høring, og der er mulighed for at komme med indsigelser.

 Materialer fra borgermøde den 26. juni 2017

Slideshow

introfilm - hvad er et sundhedshus?

Frise - en opsamling på dagen

Plakat - hvilke funktioner og hvem er med?

Plakat - kort over området

 

Andre materialer

Se tidsplan for Sundhedshuset 2020-2022

Læs artiklen: Enigt byråd: Prøvestenen skal huse nyt fælles sundhedshus

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Visualiseringer af Nordic - Office of Architecture.

Center for Økonomi og Ejendomme

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: oee@helsingor.dk