Sundhedshus

Byggeriet af Helsingør Kommunes nye sundhedshus er kommet godt i gang

Sundhedshuset vil danne ramme om en bred vifte af kommunale sundhedstilbud til borgerne, eksempelvis genoptræningsfaciliteter og borgerstuer, der skal bruges til aflastning for de patienter, der er udskrevet fra et hospitalsforløb, men endnu ikke er helt klar til at komme hjem.

Derudover bliver der mulighed for at tilbyde regionale behandlingstilbud, ligesom praktiserende læger, speciallæger og andre private sundhedsaktører vil få plads i sundhedshuset.

Totalentreprenøren er i lige nu i gang med forberede grundarealet til det kommende byggeri.

og der begynder at danne sig et billede på byggegrunden af den 19.200 m2 store bygning, som forventes klar til indflytning i andet kvartal 2022.

I første omgang skal fundamentet til bygningen udføres, hvilket betyder at der i fra uge 24 og 6-7 uger frem rammes pæle til bygningens fundament. 

Arbejdet med nedramning af pæle er reguleret af Helsingør Kommunes ”Forskrift for begrænsning af støj, vibrationer og støv fra bygge- og anlægsarbejde”, som blandt andet ikke tillader støjende byggearbejde uden for tidsrummet 07.00 – 18.00 på hverdage.

Derudover vil der i hele byggeperioden være en del tung og støjende trafik på indfaldsvejene til byggegrunden, som bl.a. betyder hastighedsnedsættelse på vejene omkring byggeriet.

Vi vil løbende holde jer orienteret, og har I spørgsmål til projektet er I velkomne til at kontakte projektleder Jan Krog Islin, tlf. 2531 2437 eller e-mail jki11@helsingor.dk eller projektleder Rikke Tamborg Hegner, tlf. 2531 2068 eller e-mail rth11@helsingor.dk

________________________________________________________________________________

Helsingør Kommune bygger nyt sundhedshus med en bred vifte af sundhedstilbud til borgerne. Det skal ligge ved Prøvestenen.

Helsingør Kommunes har besluttet, at udvide det nye sundhedshus med cirka 5.000 m2 således, at det samlede areal for det nye sundhedshus ved Prøvestenen bliver på ca. 19.200 m2.

Det betyder, at viften af sundhedstilbud til borgerne bliver endnu bredere. Ikke mindst skabes der mulighed for at tilbyde flere regionale behandlingstilbud, end det oprindeligt var planlangt. Men der bliver også plads til flere praktiserende læger, speciallæger og andre private sundhedsaktører i sundhedshuset.

Byggeriet af sundhedshuset skulle være begyndt i december 2019, men er blevet forsinket
fordi kvaliteten af projektmaterialet fra totalentreprenørens side ikke var i orden, ligesom den samlede økonomi for byggeriet var uklar.

Der er nu afleveret et opdateret projektmateriale og økonomien er på plads. Det forventes derfor, at sundhedshuset er klar til indflytning i maj 2022.

Læs artiklen: De skal udforme nyt sundhedshus

Tidligere

Planlægningen er så småt i gang, og som borger har du flere muligheder for at blive hørt og inddraget i processen.

  • 26. juni 2017: Borgermøde om Sundhedshuset
  • August-oktober 2017 (forventet): Lokalplanforslaget for det nye sundhedshus er i høring, og der er mulighed for at komme med indsigelser.

 Materialer fra borgermøde den 26. juni 2017

Slideshow

introfilm - hvad er et sundhedshus?

Frise - en opsamling på dagen

Plakat - hvilke funktioner og hvem er med?

Plakat - kort over området

 

Andre materialer

Se tidsplan for Sundhedshuset 2020-2022

Læs artiklen: Enigt byråd: Prøvestenen skal huse nyt fælles sundhedshus

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus

Visualiseringer af Nordic - Office of Architecture.

Center for Økonomi og Ejendomme

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: oee@helsingor.dk