Udvikling af det tidligere Helsingør Hospital ved Esrumvej til boligområde

Byrådet har besluttet at udvikle det tidligere hospitalsområde til et nyt boligområde med mulighed for mindre erhverv.

Byrådet har besluttet at udvikle det tidligere hospitalsområde til et nyt boligområde med mulighed for indpasning af mindre erhverv i form af privat service og liberalt erhverv, herunder hotel.

Lokalplanen skal beskrive, hvordan:

  • Der sikres en sammenhængende grøn struktur med en naturlig kobling til det omgivende landskab.
  • De eksisterende hospitalsbygninger bevares og omdannes til hovedsageligt boligformål.
  • Den tidligere patientbygning, som er på syv etager, omdannes til en ’Landsby på højkant’, så der indrettes boliger for alle generationer og rammer for fællesaktiviteter samt mulighed for servicefunktioner og erhverv.
  • Den tidligere behandlerbygning, omdannes så der bliver mulighed for forskellige boligtyper, kombineret med mindre servicefunktioner samt offentlige formål og evt. hotel.
  • Ud mod Esrumvej kan der opføres nyt byggeri med op til 110 boliger i 3–5 etager.
  • Bebyggelsen skal udformes, så den visuelt fremtræder som selvstændige huse understreget af skift i facademateriale eller farve.
  • I den østlige del kan der opføres en ny 3-etages bebyggelse på ca. 5.000 m² målrettet seniorer med i alt ca. 55 boliger der alle får adgang til en stor overdækket, central vinterhave.

Overblik over proces

Der blev den 9. september afholdt et borgermøde om planerne for at ændre anvendelsen af det tidligere hospitalsområde til boligformål med mulighed for mindre erhverv.

De opsamlede bemærkninger fra borgermødet er blevet forelagt i forbindelse med den politiske behandling forud for den kommende offentliggørelse af forslag til lokalplan.

Forslag til lokalplan og forslag til tillæg til kommuneplan udsendes i offentlig høring i otte uger

Lokalplanen og kommuneplanen bliver sendt i høring her

De politiske beslutninger

Få et overblik over de politiske beslutninger der ligger forude for udviklingen af området. 

Se behandlingen af udkastet fra By-, Plan- og Miljøudvalget november 2019                                                                                                                                 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer