Værftshallerne

Helsingørs gamle skibsværft er et fantastisk sted i Helsingør. Det emmer af historie, og det emmer af muligheder.

I foråret 2013 fraflyttede Siemens de godt 14.000 m² gamle industrihaller der er tilbage på værftsområdet, og de ligger nu og venter på at blive udnyttet til nye aktiviteter.

Udviklingen af Værftshallerne er næste skridt i Helsingør kommunes store kultur- og turismesatsning med Kulturhavnen som omdrejningspunkt for Helsingørs fremtidige udvikling. Værftshallerne er ”Kulturhavnens joker”. Her er der mulighed for sammen med de omkringliggende naboer og omgivelser at skabe helt nye muligheder og endnu mere liv i kulturhavnen.

Projektet bygger videre på den store borgerinddragelsesproces, der foregik i april – juni 2013, lige da Helsingør Kommune havde overtaget Værftshallerne.

Siden 2013 er der blevet prøvet rigtig mange ting af. Værftshallerne er utrolig fleksible og kan skabe rammerne for såvel store internationale arrangementer, som mindre og mere skæve udstillinger.

Arbejdet med Værftshallernes fremtid handler overordnet om to ting:

  • At sikre en visionær udvikling af området i et overordnet byudviklingsperspektiv

  • At samle op på de konkrete erfaringer, der er gjort ved at bruge Værftshallerne på forskelig vis siden 2013.

Helsingør byråd nedsatte i februar 2018 en politisk styregruppe, der skal arbejde videre med spørgsmålet om, hvad der skal ske med Værftshallerne efter 2020. I 2019 skal Byrådet beslutte:

  • Hvilke bygninger skal bevares?

  • Hvilke anvendelser skal Helsingør Kommune arbejde på at realisere?

Værftshallerne ligger i fantastiske omgivelser, i krydsfeltet mellem kulturarv og moderne stjernearkitektur. Kronborg, Helsingørs gamle bykerne, Kulturhavnen, Kulturværftet, Museet for Søfart og Nordhavnen er nærmeste naboer.

Læs mere om udviklingen af Værftshallerne

Værftshallerne

Her kan du læse om fakta og forslag til fremtidig anvendelse af Værftshallerne.

Gå til Værftshallerne

Helsingør ByLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk