Afgørelser med klageadgang

Se Helsingør Kommunes nyeste dispensationer, tilladelser og godkendelser.

Læs om klager og klagebehandling

Planklagenævnet og Miljø og Fødevareklagenævnet modtager og behandler klager gennem klageportalen og opkræver selv klagegebyr. Nævnet sætter en frist for indbetaling og behandler ikke klagen, før gebyret er modtaget. 

Abonner på kommunens afgørelser

Du kan abonnere på kommunens afgørelser, det gør du her nederst på siden.

 

Kongevejen 383 - Landzonetilladelse

Offentliggjort 9. oktober 2017

Vi har givet lovliggørende landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til et halvtag og en tilbygning af maskinbygning på Nyrup Camping, Kongevejen 383, 3490 Kvistgård.

Nordre Strandvej - Dispensation

Offentliggjort 6. oktober 2017

Vi har dispenseret fra fortidsmindebeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens § 18) til en 36 m2 tilbygning.

Julianelund - Landzonetilladelser

Offentliggjort 5. oktober 2017

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til små tilbygninger på et par ejendomme i Julianelund, 3000 Helsingør.

Kystvej 58 - Dispensation

Offentliggjort 4. oktober 2017

Vi har dispenseret fra skovbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens § 17) til garage/udhusbygning på 41 m2 i sommerhusområde.

Bøssemagergade 81 - Dispensation

Offentliggjort 29. september 2017

Vi har dispenseret fra sø- og skovbyggelinjen (naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 17) til havestue og terrasse på Bøssemagergade 81, 3150 Hellebæk.

Multebærvej 11 - Dispensation

Offentliggjort 29. september 2017

Vi har dispenseret fra fortidsmindebeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens § 18) til udvidelse af et sommerhus med 4m2.

Nordre Strandvej - Tilladelse til krydsning under rørlagt vandløb med kloakledninger

Offentliggjort 27. september2017

Vi har givet tilladelse til at Forsyning Helsingør krydser under et rørlagt vandløb i Nordre Strandvej med nye kloakledninger.

Nordre Strandvej 302 - Dispensation

Offentliggjort 27. september 2017

Vi har dispenseret fra fortidsmindebeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens § 18) til lovliggørelse af en garage. 

Gurrevej 334 - Landzonetilladelse

Offentliggjort 14. september 2017

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til ekstra bolig på Gurrevej 334, 3000 Helsingør.

Tak for din tilmelding. Du abonnerer nu på denne side, og vil modtage en e-mail hvis der kommer ændringer til siden.