Afgørelser med klageadgang

Se Helsingør Kommunes nyeste dispensationer, tilladelser og godkendelser.

Læs om klager og klagebehandling

Planklagenævnet og Miljø og Fødevareklagenævnet modtager og behandler klager gennem klageportalen og opkræver selv klagegebyr. Nævnet sætter en frist for indbetaling og behandler ikke klagen, før gebyret er modtaget. 

Abonner på Helsingør Kommunes afgørelser

Vestermarken 1 - Dispensation

Offentliggjort 21. maj 2019

Vi har dispenseret fra kirkebyggelinjen til at udvide Netto i Espergærde Centeret på  matr.nr. 61 Mørdrup by, Mørdrup. Vestermarken 1, 3060 Espergærde.

Sånevej 10 - Tilladelse til etablering af badebro

Offentliggjort 15. maj 2019

Vi har givet dispensation efter naturbeskyttelsesloven til en badebro i Esrum sø på ejendommen matr.nr. 1e Såne by, Tikøb. Sånevej 10, 3080 Tikøb.

Afgørelse om miljøvurdering af lokalplanforslag 1.175 for boligbebyggelse på Petersborg, Ndr. Strandvej 3AB i Helsingør.

Offentliggjort den 15. maj 2019

Afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1.175 for Petersborg, Ndr. Strandvej 3AB i Helsingør

Gammel Strandvej 227 - Tilladelse til etablering af badebro

Offentliggjort 15. maj 2019

Vi har givet tilladelse til etablering af en badebro på ejendommen matr.nr. 2q Tibberup by, Egebæksvang. Gammel Strandvej 227.

Ørsholtvej 35 - Tilladelse til vandindvinding

Offentliggjort 13. maj 2019

Vi har ved tilladelse fornyet retten til at indvinde vand på Ørsholtvej 35. Indvindingsretten bliver herved til 142.000 m3 om året.

E.On Danmarks varmeforsyningsområde - Udvidelse til Skibstrup Stationsvej

Offentliggjort den 8. maj 2019

Helsingør Kommune har afgjort at en udvidelse af E.On Danmarks varmeforsyningsområde ikke er VVM-pligtig (miljøvurderingslovens § 16 - bilag 2)

Havledning vest for Helsingør Nordhavn - Afgørelse om ikke VVM pligt

Offentliggjort den 6. maj 2019

Afgørelse om ikke VVM pligt for etablering af havledning vest for Helsingør Nordhavn.

Udledningstilladelse - Havledning vest for Helsingør Nordhavn

Offentliggjort den 6. maj 2019.

Helsingør Kommune har givet tilladelse til at Forsyning Helsingør kan etablere en havledning til Øresund vest for Helsingør Nordhavn.

 

Kongevejen 292A - Landzonetilladelse

Offentliggjort den 3. maj 2019

Vi har meddelt landzonetilladelse til en ny garage på 50 m2 samt lovliggørelse af en eksisterende garage på 32 m2 på Kongevejen 292A, 3490 Kvistgård

Reduktion af skovbyggelinje på Kelleris Hegn inden for Lokalplan 3.42

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at reducere skovbyggelinjen på Kelleris Hegn inden for lokalplan 3.42 – Boligområde øst for Kelleris Hegn i Espergærde. Reduktionen omfatter enhederne 1 og 2 i lokalplanen.