Afgørelser med klageadgang

Se Helsingør Kommunes nyeste dispensationer, tilladelser og godkendelser.

Læs om klager og klagebehandling

Planklagenævnet og Miljø og Fødevareklagenævnet modtager og behandler klager gennem klageportalen og opkræver selv klagegebyr. Nævnet sætter en frist for indbetaling og behandler ikke klagen, før gebyret er modtaget. 

Abonner på Helsingør Kommunes afgørelser

Knudemosevej 9 - Landzonetilladelse til helårsstatus

Offentliggjort den 15. maj 2020

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til helårsstatus (helårsbolig) på Knudemosevej 9, 3000 Helsingør. Matr. nr. 9d m.fl. Apperup By, Hellebæk.

 

Afgørelse vedr. miljøvurdering af Forslag til Lokalplan 2.13 og Kommuneplantillæg 1

Offentliggjort den 13. maj 2020.

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes miljøvurderinger af planforslagene.

Endeligt vedtaget lokalplan 1.180 for boliger på Esrumvej og kommuneplantillæg nr. 2.

Lokalplanen og tillæg til kommuneplanen blev endeligt godkendt af Helsingør Byråd den 27. april 2020. 
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af boliger og mindre erhverv dels i de tidligere hospitalsbygninger og dels som nybyggeri.

Offentliggørelse af endeligt vedtaget lokalplan 1.176 - Uddannelsescenter ved Skolen ved Kongevejen

Offentliggjort den 29. april 2020.

Lokalplanen muliggør uddannelsesinstitutioner, administration og rådgivning, boligformål herunder studie- og ungdomsboliger, kontor- og serviceerhverv.

Strandvejen 99B - Tilladelse til bibeholdelse af badebro

Offentliggjort 23. april 2020

Vi har givet tilladelse til bibeholdelse af badebro på Strandvejen 99B i Espergærde.

Afgørelse om ikke VVM pligt for opførelse af lagerhal Egeskovvej 22, 3490 Kvistgård

Afgørelse om ikke VVM pligt for opførelse af lagerhal Egeskovvej 22, 3490 Kvistgård

Knudemosevej 5 - Landzonetilladelse til skur og større garage

Offentliggjort 21. april 2020

Vi har givet landzonetilladelse til skur og tilbygning af garage på Knudemosevej 5. Matr.nr. 9ap Apperup By, Hellebæk.

Harreshøjvej 23 - Landzonetilladelse til carport, større end 50 m2

Offentliggjort 16. april 2020

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til en carport, som er større end 50 m2 på Harreshøjvej 23, 3080 Tikøb. Matr.nr. 1k Harreshøj By, Tikøb.

Fredensborgvej 30 - Landzonetilladelse til ridebane

Offentliggjort den 15. april 2020

Vi har givet landzonetilladelse til en ridebane på Fredensborgvej 30, 3080 Tikøb.

 

 

Planetvej 4 - Tilladelse til dræning af Hornbæk Camping

Offentliggjort 2. april 2020

Vi har givet tilladelse til etablering af nye dræn på Hornbæk Campingplads på Planetvej 4, 3100 Hornbæk.

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus