Afgørelser med klageadgang

Se Helsingør Kommunes nyeste dispensationer, tilladelser og godkendelser.

Læs om klager og klagebehandling

Planklagenævnet og Miljø og Fødevareklagenævnet modtager og behandler klager gennem klageportalen og opkræver selv klagegebyr. Nævnet sætter en frist for indbetaling og behandler ikke klagen, før gebyret er modtaget. 

Abonner på Helsingør Kommunes afgørelser

Ravnebakkevej - Landzone- og vandløbstilladelse til ny sø ved rørlagt vandløb og screeningsafgørelse

Offentliggjort d. 11. august 2020

Vi har givet tilladelse efter vandløbsloven og landzonetilladelse til at anlægge en sø og regulere et privat rørlagt vandløb på matr. nr. 2e Nyrup By, Tikøb.

Holmenevej 14 - Landzonetilladelse

Offentliggjort den 4. august 2020

Landzonetilladelse til kombineret hestestald og halvtag på i alt 130 m2 på Holmenevej 14, Ålsgårde

Allégade 2 - Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseszone

Offentliggjort den 3. august 2020

Vi har dispenseret fra fortidsmindebeskyttelseszonen omkring Kronborg til at sætte vejvisere og oplysningsskilte op. Allégade 2, 3000 Helsingør.

Fredensborgvej 30 - Landzonetilladelse til hestehold og bygninger

Offentliggjort den 28. juli 2020

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til hestehold, hestepension, mødding mv. på Fredensborgvej 30.

Sundhedshus ved Prøvestenen - Projektet er ikke VVM-pligtigt

Offentliggjort den 14. juli 2020

Kommunen har truffet afgørelse om, at projekt Nyt Sundhedshus ved Prøvestenen ikke er VVM-pligtigt, og at der derfor ikke skal udarbejdes  miljøkonsekvens-rapport.

Endeligt vedtaget lokalplan 1.185 for Spillested i Murergade samt tillæg 5 til Helsingør Kommuneplan 2019 - 2032

Offentliggjort 9. juli 2020

Endeligt vedtaget lokalplan. 1.185 og kommuneplantillæg 5.

Hindbærvej 11 - Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseszone

Offentliggjort den 8. juli 2020

Vi har dispenseret fra fortidsmindebeskyttelseszonen til carport og halvtag til cykler på Hindbærvej 11, 3100 Hornbæk. Matr.nr. 8mq Horneby By, Hornbæk.

Nordre Strandvej 48B og 50 - Tilladelse til oprensning af olieforurening

Offentliggjort den 8. juli 2020

Vi har givet tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til in-situ oprensning af forurening med kabelolie i jord og grundvand på Nordre Strandvej 48B og Nordre Strandvej 50 i Helsingør, matr. nr. 1bf og 1ap Marienlyst, Helsingør Jorder.

Ravnebakkevej - Dispensation og tilladelse til ny sø ved beskyttet mose

Offentliggjort d. 6. juli 2020

Vi har fornyet en dispensation fra naturbeskyttelsesloven og givet landzonetilladelse efter planloven til at grave en ny sø i kanten af en beskyttet mose på matr. nr. 16 Nyrup By, Tikøb.

Hornbækvej 188 - Landzonetilladelse

Offentliggjort den 30 juni 2020

Vi har givet landzonetilladelse til at lave lager og værksted i maskinhallen på ejendommen matr.nr. 6d Nyrup by, Tikøb. Hornbækvej 188, 3490 Kvistgård.