Afgørelser med klageadgang

Se Helsingør Kommunes nyeste dispensationer, tilladelser og godkendelser.

Læs om klager og klagebehandling

Planklagenævnet og Miljø og Fødevareklagenævnet modtager og behandler klager gennem klageportalen og opkræver selv klagegebyr. Nævnet sætter en frist for indbetaling og behandler ikke klagen, før gebyret er modtaget. 

Abonner på Helsingør Kommunes afgørelser

Erna Hagemanns Vej - Ikke VVM pligt

Offentliggjort den 2. april 2019

Afgørelse om ikke VVM pligt for opførelse af fire punkthuse samt tilhørende 50 parkeringspladser på Erna Hagemanns Vej 1-5 & 2, 3060 Espergærde. 

Bøssemagergade 27 - Dispensation fra søbeskyttelseslinjen

Offentliggjort d. 28. marts 2019

Vi har dispenseret fra søbeskyttelseslinjen i naturbeskyttelsesloven til 15 m2 overdækket terrasse på ejendommen matr.nr. 2fl Hellebækgård, Hellebæk. Bøssemagergade 27, 3150 Hellebæk.

Erna Hagemanns Vej 1-5 - Tilslutningstilladelse for regnvand

Offentliggjort den 27. marts 2019.

Vi har givet tilladelse til tilslutning af regnvand fra Erna Hagemanns Vej 1-5 til kloak.

Helsingør Fjernvarme - Udvidelse af fjernvarmeområde til Søbækken kræver ikke VVM

Offentliggjort 25. marts 2019

Helsingør Kommune har afgjort, at en udvidelse af Forsyning Helsingørs varmeforsyningsområde ikke er VVM-pligtigt (miljøvurderingslovens § 16 - bilag 2). Udvidelsen indebærer anlæg til forsyning af det kommende boligområde ved Søbækken i Espergærde. Her kommer 800 boliger.

Helsingør Fjernvarme - Udvidelse af forsyningsområde til Kelleris

Offentliggjort 20. marts 2019

Helsingør Kommune har afgjort at en udvidelse af Forsyning Helsingørs varmeforsyningsområde ikke er VVM-pligtig (miljøvurderingslovens § 16 - bilag 2). Udvidelsen indebærer anlæg til forsyning af det kommende boligområde øst for Kelleris Hegn i Espergærde.

Afgørelse om miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2019

Afgørelse om ikke at udarbejde miljørapport.

Plejeltvej 14 - Landzonetilladelse til dobbeltcarport og genopført fyrrum

Offentliggjort d. 19. marts 2019

Vi har givet landzonetilladelse til dobbeltcarport og genopført fyrrum på ejendommen matr.nr. 10a m.fl. Plejelt by, Tikøb, Plejeltvej 14, 3230 Græsted.

 

Endeligt vedtaget Lokalplan 3.51 for boliger på hjørnet af Gefionsbakken/Mørdrupvej samt Kommuneplantillæg nr. 54

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af boliger i punkthuse i 2 – 3 etager samt indretning af tre boliger i en eksisterende bygning.

Bøtterupvej 11 og Esrumvej 456 - Dispensation fra digebeskyttelse

Offentliggjort 11. februar 2019

Vi har dispenseret fra digebeskyttelsen (museumslovens § 29a) til at fjerne dige på Bøtterupvej 11 og Esrumvej 456, 3100 Hornbæk. Flere matr.nr i Bøtterup og Plejelt Ejerlav, Tikøb Sogn.

Tinkerupvej 17 - Landzonetilladelse

Offentliggjort 11. februar 2019

Vi har givet landzonetilladelse til shelter og toilet ved spejderhytte på Tinkerupvej 17, 3080 Tikøb. Matr.nr. 2d Reerstrup By, Tikøb