Afgørelser med klageadgang

Se Helsingør Kommunes nyeste dispensationer, tilladelser og godkendelser.

Læs om klager og klagebehandling

Planklagenævnet og Miljø og Fødevareklagenævnet modtager og behandler klager gennem klageportalen og opkræver selv klagegebyr. Nævnet sætter en frist for indbetaling og behandler ikke klagen, før gebyret er modtaget. 

Abonner på Helsingør Kommunes afgørelser

Dale Korsvej Vandværk - Dispensation

Offentliggjort 20. august 2019

Vi har dispenseret fra drikkevandsbekendtgørelsens kvalitetskrav.

Kongevejen 425A - Udledningstilladelse

Offentliggjort den 20. august 2019

Vi har givet tilladelse til udledning af regnvand fra planlagt bassin i Kvistgård, Kongevejen 425A, Kvistgård

Fuglebakkevej 16 - Tilladelse

Offentliggjort den 19. august 2019

Vi har meddelt tilladelse med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven §19 til brug af kunststof (AS Ground) som toplag i udendørs ridebane på Fuglebakkevej 16, 3000 Helsingør

Hornbækvej 306 - Landzonetilladelse

Offentliggjort den 19. august 2019

Vi har givet landzonetilladelse til at indrette 3 værelser til Bed & Breakfast på Katrinelund, Hornbækvej 306, Tikøb

Stubbedamsvej 115 - Dispensation

Offentliggjort den 8. august 2019

Vi har meddelt dispensation fra skovbyggelinjen til et om/tilbygningsprojekt på Stubbedamsvej 115, 3000 Helsingør.

Vinkelvænget 9 - Dispensation fra skovbyggelinjen

Offentliggjort d. 8. august 2019.

Vi har givet dispensation efter skovbyggelinjen i naturbeskyttelseslovens § 17, til at opføre en tilbygning på 77 m2.

Esrum Søvej 19 A-B - Landzonetilladelse

Offentliggjort den 6. august 2019

Vi har givet landzonetilladelse til at opsætte et solcelleanlæg (49,2 x 3,4 m) på den sydlige tagflade af en ridehal. Esrum Søvej 19 A-B, Tikøb

Havreholmvej 27 - Landzonetilladelse

Offentliggjort den 2. august 2019

Vi har givet landzonetilladelse til nyt sommerhus på Havreholmvej 27, 3100 Hornbæk.

Afgørelse om VVM - Klostermosevej 102

Offentliggjort den 1. august 2019

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til 1.140 for drive-in restaurant i Helsingør har Helsingør Kommune foretaget en screening for miljøvurdering. På baggrund af screeningen har Helsingør Byråd besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering.

Kronborg Slot - Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at oprense den indre voldgrav

Offentliggjort d. 29. juli 2019.

Vi har givet dispensation efter naturbeskyttelsesloven § 3 om beskyttet natur og § 18 fortidsmindebeskyttelseslinjen, til at oprense og tørlægge den indre voldgrav, og etablere en omlæsningsplads ved Kronborg Slot.