Afgørelser med klageadgang

Se Helsingør Kommunes nyeste dispensationer, tilladelser og godkendelser.

Læs om klager og klagebehandling

Planklagenævnet og Miljø og Fødevareklagenævnet modtager og behandler klager gennem klageportalen og opkræver selv klagegebyr. Nævnet sætter en frist for indbetaling og behandler ikke klagen, før gebyret er modtaget. 

Abonner på Helsingør Kommunes afgørelser

Kongevejen 292 A - Landzonetilladelse

Offentliggjort den 21. juli 2019

Landzonetilladelse til garage på 80 m2 med vilkår om nedrivning af to småbygninger på hhv. 32 m2 og 25 m2 samt lovliggørelse af drivhus. Kongevejen 292 A, 3490 Kvistgård.

Dagerød Grusgrav - Tilladelse til gravning under grundvandsspejl

Offentliggjort den 19. juni 2019

Helsingør Kommune har givet tilladelse efter Vandforsyningslovens § 26 stk. 1 til at Dagerød Grusgrav Aps på Esrumvej 456 må indvinde 25.000 m3 råstoffer om året under grundvandsspejlet. Grusgraven ligger på matr. nr. 12 l m.fl., Bøtterup By, Tikøb.

Krogenbergvej 5 - Landzonetilladelse til skur

Offentliggjort den 12. juni 2019

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35, stk. 1) til et ekstra skur på Krogenbergvej 5, 3490 Kvistgård. Matr.nr. 5d Nyrup By, Tikøb

Havnegade 1 - Dispensation fra kirkebyggelinje

Offentliggjort den 3. juni 2019

Vi har dispenseret fra kirkebyggelinjer omkring Sct. Olai og Klosterkirken til boliger på Kulpladsen, Havnegade 1, Havnegade 9 og Sophie Brahes Gade 4, 3000 Helsingør. Matr.nr. 81a, 82a og 83b Helsingør Bygrunde

Kronborgvej 7 - Dispensation fra fortidsmindebeskyttelse

Offentliggjort den 27. maj 2019

Vi har dispenseret fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til Kronborg (naturbeskyttelseslovens § 18) til at opstille en container på Kronborgvej 7, 3000 Helsingør. Matr.nr. 3 Kronborg Fæstning, Helsingør Jorder

 

Rørtangvej 20 - Landzonetilladelse

Offentliggjort den 22. maj 2019

Vi har meddelt landzonetilladelse til 43 m2 udvidelse af en kontorpavillon på Eriksholm Research Center. Rørtangvej 20, 3070 Snekkersten.

Vestermarken 1 - Dispensation

Offentliggjort 21. maj 2019

Vi har dispenseret fra kirkebyggelinjen til at udvide Netto i Espergærde Centeret på  matr.nr. 61 Mørdrup by, Mørdrup. Vestermarken 1, 3060 Espergærde.

Sånevej 10 - Tilladelse til etablering af badebro

Offentliggjort 15. maj 2019

Vi har givet dispensation efter naturbeskyttelsesloven til en badebro i Esrum sø på ejendommen matr.nr. 1e Såne by, Tikøb. Sånevej 10, 3080 Tikøb.

Afgørelse om miljøvurdering af lokalplanforslag 1.175 for boligbebyggelse på Petersborg, Ndr. Strandvej 3AB i Helsingør.

Offentliggjort den 15. maj 2019

Afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1.175 for Petersborg, Ndr. Strandvej 3AB i Helsingør

Gammel Strandvej 227 - Tilladelse til etablering af badebro

Offentliggjort 15. maj 2019

Vi har givet tilladelse til etablering af en badebro på ejendommen matr.nr. 2q Tibberup by, Egebæksvang. Gammel Strandvej 227.