Afgørelser med klageadgang

Se Helsingør Kommunes nyeste dispensationer, tilladelser og godkendelser.

Læs om klager og klagebehandling

Planklagenævnet og Miljø og Fødevareklagenævnet modtager og behandler klager gennem klageportalen og opkræver selv klagegebyr. Nævnet sætter en frist for indbetaling og behandler ikke klagen, før gebyret er modtaget. 

Abonner på Helsingør Kommunes afgørelser

Tinkerupvej 18 - Landzonetilladelse

Offentliggjort den 3. oktober 2019

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til en kælder på Tinkerupvej 18, 3080 Tikøb. Matr.nr. 3e Ll. Esbønderup By, Tikøb.

Birkedalsvej 27 - Dispensation

Offentliggjort den 24. september 2019

Vi har dispenseret fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at oprense, tilrette bredarealer og eventuelt hæve vandstanden i en sø ved det nye sundhedshus nær Birkedalsvej 27. Matr. nr. 7000 ar Helsingør Overdrev.

Borsholmvej 4 - Dispensation og landzonetilladelse

Offentliggjort den 20. september 2019

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1)  til ridebane, hestehold og hestepension på Borsholmgård, Borsholmvej 4, 3100 Hornbæk.

Søndre Strandvej 51A - Tilladelse til kystsikring

Offentliggjort 30. august 2019

Vi har givet tilladelse til at beholde etableret kystsikring på Søndre Strandvej 51A, 3000 Helsingør.

Dale Korsvej Vandværk - Dispensation

Offentliggjort 20. august 2019

Vi har dispenseret fra drikkevandsbekendtgørelsens kvalitetskrav.

Kongevejen 425A - Udledningstilladelse

Offentliggjort den 20. august 2019

Vi har givet tilladelse til udledning af regnvand fra planlagt bassin i Kvistgård, Kongevejen 425A, Kvistgård

Fuglebakkevej 16 - Tilladelse

Offentliggjort den 19. august 2019

Vi har meddelt tilladelse med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven §19 til brug af kunststof (AS Ground) som toplag i udendørs ridebane på Fuglebakkevej 16, 3000 Helsingør

Hornbækvej 306 - Landzonetilladelse

Offentliggjort den 19. august 2019

Vi har givet landzonetilladelse til at indrette 3 værelser til Bed & Breakfast på Katrinelund, Hornbækvej 306, Tikøb

Stubbedamsvej 115 - Dispensation

Offentliggjort den 8. august 2019

Vi har meddelt dispensation fra skovbyggelinjen til et om/tilbygningsprojekt på Stubbedamsvej 115, 3000 Helsingør.