Afgørelser med klageadgang

Se Helsingør Kommunes nyeste dispensationer, tilladelser og godkendelser.

Læs om klager og klagebehandling

Planklagenævnet og Miljø og Fødevareklagenævnet modtager og behandler klager gennem klageportalen og opkræver selv klagegebyr. Nævnet sætter en frist for indbetaling og behandler ikke klagen, før gebyret er modtaget. 

Abonner på Helsingør Kommunes afgørelser

Bøtterupvej 11 og Esrumvej 456 - Dispensation fra digebeskyttelse

Offentliggjort 11. februar 2019

Vi har dispenseret fra digebeskyttelsen (museumslovens § 29a) til at fjerne dige på Bøtterupvej 11 og Esrumvej 456, 3100 Hornbæk. Flere matr.nr i Bøtterup og Plejelt Ejerlav, Tikøb Sogn.

Tinkerupvej 17 - Landzonetilladelse

Offentliggjort 11. februar 2019

Vi har givet landzonetilladelse til shelter og toilet ved spejderhytte på Tinkerupvej 17, 3080 Tikøb. Matr.nr. 2d Reerstrup By, Tikøb

Havreholmvej 2 A-B - Landzonetilladelse

Offentliggjort den 6. februar 2019

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35, stk. 1) til 65 m2 overdækket terrasse og 33 m2 carport med vilkår om fjernelse af eksisterende småbygninger

 

Gørlundevej 4A - Landzonetilladelse

Offentliggjort 1. februar 2019

Vi har meddelt landzonetilladelse (planlovens § 35, stk. 1) til omlasteanlæg på Skibstrup Affaldscenter, Gørlundevej 4A, 31440 Ålsgårde.

 

Rørtangvej 20 - Landzonetilladelse

Offentliggjort den 30. januar 2019

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35, stk. 1) til en udvidelse af et skur til samlet set 92 m2 på ejendommen Rørtangvej 20, Snekkersten.

Rødegårdsvej 8 A-D - Landzonetilladelse

Offentliggjort 28. januar 2019

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35, stk. 1) til opførelse af 55 m2 udhus/garage på ejendommen Rødegårdsvej 8 A-D, 3000 Helsingør

 

Rødegårdsvej 1A - Landzonetilladelse

Offentliggjort 28. januar 2019

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35, stk. 1) til opførelse af en hestestald, mødding, garage, ridebane og bådhus (lovliggørelse) på ejendommen Rødegårdsvej 1A, 3000 Helsingør.

Kronborgvej 1A - Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Offentliggjort 28. januar 2019

Vi har dispenseret fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til Kronborg (naturbeskyttelseslovens § 18) til Hamlet skulptur på Kronborgvej 1A, 3000 Helsingør.

Dispensation - Stier og veje igennem diger ved Kelleris

Offentliggjort 21. januar 2019

Vi har dispenseret fra digebeskyttelsen (museumslovens § 29a) til stier i forbindelse med boliger ved Kelleris på Hornbækvej 138

Endelig vedtaget lokalplan nr. 3.42 for ”Nyt boligområde øst for Kelleris Hegn i Espergærde” og kommuneplantillæg nr. 39

Byrådet har den 17. december 2018 vedtaget Lokalplan nr. 3.42 og Kommuneplantillæg nr. 39 endeligt.

Planerne muliggør udvikling af et nyt boligområde med i alt 400 boliger. Hovedparten af området overføres til byzone. Planerne giver mulighed for at opføre første etape med op til 191 boliger.