Afgørelser med klageadgang

Se Helsingør Kommunes nyeste dispensationer, tilladelser og godkendelser.

Læs om klager og klagebehandling

Planklagenævnet og Miljø og Fødevareklagenævnet modtager og behandler klager gennem klageportalen og opkræver selv klagegebyr. Nævnet sætter en frist for indbetaling og behandler ikke klagen, før gebyret er modtaget. 

Abonner på Helsingør Kommunes afgørelser

Tinkerupvej 21 - Landzonetilladelse til ridebane og udvidelse af bolig

Offentliggjort 4. december 2019

Vi har givet landzonetilladelse til at beholde ridebane og til udvidelse af bolig på Tinkerupvej 21, 3080 Tikøb. Matr.nr. 2B Reerstrup By, Tikøb.

Gurrevej 511 - Dispensation til rydning i beskyttet mose

Offentliggjort d. 26. november 2019

Vi har givet dispensation til at lave en rydning af udvalgte træer i en mose ved Sømosen sydvest for Gurre sø, og oprense et mindre område med dunhammer i søen ved moseområdet.

Plan for Klima- og Bæredygtighed - Afgørelse om miljøvurdering

Offentliggjort 25. november 2019

Vi har afgjort, at forslag til Plan for Klima- og Bæredygtighed ikke skal miljøvurderes jf. Miljøvurderingsloven.

Gammel Strandvej 213B - Tilladelse til etablering af badebro

Offentliggjort 25. november 2019

Vi har give tilladelse (bek. om bade- og bådebroer §2) til etablering af badebro på Gammel Strandvej 213B, 3060 Espergærde.

Søndre Strandvej 49F - Tilladelse til etablering af badebro

Offentliggjort 25. november 2019

Vi har givet tilladelse (bek. om bade- og bådebroer §2) til etablering af badebro på Søndre Strandvej 49F, 3000 Helsingør.

Hornbækvej 125 - Tilladelse til vandløbsregulering

Offentliggjort den 12. november 2019

Vi har givet tilladelse til at ændre et lille, privat og rørlagt vandløb (vandløbslovens §§ 2 og 17) ved Omegnens Fritidshaveforening på Hornbækvej 125, 3490 Kvistgård.

 

Nordre Strandvej 129 - Landzonetilladelse

Offentliggjort 8. november 2019

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til legepladser på Skorpeskolen på Nordre Strandvej 129, 3150 Hellebæk.

Hornbækvej 125 - Dispensation § 3

Offentliggjort den 7. november 2019

Vi har dispenseret fra biotopbeskyttelse (naturbeskyttelseslovens § 3) til at udvide og oprense en  sø på  matr.nr. 5A, Munkegårde, Tikøb. Adressen er Hornbækvej 125 3490 Kvistgård.

 

Karlsgårdsvej 16 A - Landzonetilladelse

Offentliggjort den 1. november 2019

Landzonetilladelse (planlovens § 35, stk. 1) til at ombygge en nedlagt gyllebeholder til vinteropbevaring af campingvogne. Karlsgårdsvej 16 A, 3000 Helsingør

Dalebro Grusgrav - Dispensation til bekæmpelse af den invasive art japansk pileurt

Offentliggjort d. 28. oktober 2019.

Vi har givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at bekæmpe japansk pileurt ved afdækning med en kraftig presenning og pensling af skud på ca. 200 m2 af beskyttet overdrev i Dalebro Grusgrav.