Afgørelser med klageadgang

Se Helsingør Kommunes nyeste dispensationer, tilladelser og godkendelser.

Læs om klager og klagebehandling

Planklagenævnet og Miljø og Fødevareklagenævnet modtager og behandler klager gennem klageportalen og opkræver selv klagegebyr. Nævnet sætter en frist for indbetaling og behandler ikke klagen, før gebyret er modtaget. 

Abonner på Helsingør Kommunes afgørelser

Lindestien, Rønnebær Allé og Nirvanastien - Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at oprense tre søer

Offentliggjort 15. januar 2020

Vi har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at oprense tre søer der indgår i regnvandssystemet.

Afgørelse om miljøvurdering af lokalplanforslag 1.176 Uddannelsescenter ved Skolen ved Kongevejen

Offentliggjort 8. januar 2020

Afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1.176 Uddannelsescenter ved Skolen ved Kongevejen i Helsingør.

Ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer

Offentliggjort 6. januar 2020

Kystdirektoratet har imødekommet Kommunens ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen for Hornbæk Havn og Helsingør Nordhavn.

Skindersøvej 101 - Landzonetilladelse til hesteskure

Offentliggjort 3. januar 2020

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til to hesteskure på Skindersøvej 101, 3000 Helsingør. Matr. nr. 1l Nyrup By, Tikøb.

Endeligt vedtaget Lokalplan 1.140 for ”Drive-in restaurant på Klostermosevej 102”

Offentliggjort den 20. december 2019

Lokalplan 1.140, der giver mulighed for Drive-in restaurant på Klostermosevej, er nu offentliggjort.

Pindemosevej 143 - Landzonetilladelse til ny sø

Offentliggjort 19. december 2019

Vi har givet landzonetilladelse til at anlægge en ny sø i Haveforening Pindemosen på matr. nr. 63c Helsingør Overdrev.

Endelig Kommuneplan 2019 for Helsingør Kommune

Offentliggjort den 17. december 2019

Helsingør Byråd vedtog den 23. september Kommuneplan 2019. Kommuneplanen er nu tilrettet og offentliggjort på baggrund af beslutningen.

 

Cyklistplan 2020-2030 - Afgørelse om miljøvurderingsloven

Offentliggjort 17. december 2019

Center for By, Land og Vand har vurderet, at cyklistplanen ikke skal miljøvurderes, fordi den ikke har direkte betydning for fremtidige anlægsarbejder

Tinkerupvej 21 - Landzonetilladelse til ridebane og udvidelse af bolig

Offentliggjort 4. december 2019

Vi har givet landzonetilladelse til at beholde ridebane og til udvidelse af bolig på Tinkerupvej 21, 3080 Tikøb. Matr.nr. 2B Reerstrup By, Tikøb.

Gurrevej 511 - Dispensation til rydning i beskyttet mose

Offentliggjort d. 26. november 2019

Vi har givet dispensation til at lave en rydning af udvalgte træer i en mose ved Sømosen sydvest for Gurre sø, og oprense et mindre område med dunhammer i søen ved moseområdet.