Afgørelser med klageadgang

Se Helsingør Kommunes nyeste dispensationer, tilladelser og godkendelser.

Læs om klager og klagebehandling

Planklagenævnet og Miljø og Fødevareklagenævnet modtager og behandler klager gennem klageportalen og opkræver selv klagegebyr. Nævnet sætter en frist for indbetaling og behandler ikke klagen, før gebyret er modtaget. 

Abonner på Helsingør Kommunes afgørelser

Strandvejen 133A - Tilladelse til badebro

Offentliggjort den 18. september 2020

Vi har givet tilladelse til etablering af badebro på Strandvejen 133A, matr.nr. 4bg, Espergærde By, Egebæksvang.

Bøssemagergade 73 - Dispensation og landzonetilladelse til garage og udhus

offentliggjort den 15. september 2020

Vi har dispenseret fra søbeskyttelseslinjen og givet landzonetilladelse til ny garage/skur på ejendommen matr.nr. 2bz Hellebæk gård, Hellebæk. Bøssemagergade 73, 3150 Hellebæk.

Hornbækvej 460 - Landzonetilladelse til bolig, skure og maskinhus mv.

Offentliggjort 10. september 2020

Vi har givet landzonetilladelse til opdeling af stuehus i to boliger samt til skure og et maskinhus på Hornbækvej 460, 3080 Tikøb. Matr.nr. 4a Tikøb By, Tikøb

Afvanding af Helsingør Nordhavn - Afgørelse om ikke VVM pligt

Offentliggjort den 10. september 2020

Afgørelse om ikke VVM pligt for nyt regnvandssystem på Helsingør Nordhavn.

Hornbækvej 188 - Landzonetilladelse til hestehold, undervisning, stald, mv.

Offentliggjort 10. september 2020

Vi har givet lovliggørende landzonetilladelse til hestehold,  rideundervisning, hestestald, rytterstue, ridebane mv. På Hornbækvej 188, 3490 Kvistgård.

Samtidig har vi afslået landzonetilladelse til skur og lysmaster på ejendommen.

Nordre Strandvej 220B og 222 - Tilladelse til badebro

Offentliggjort 7. september 2020

Vi har givet tilladelse til en badebro på Nordre Strandvej 220B og 222, 3140 Ålsgårde. Matr.nr. 4b og 4k Boderne, Hellebæk.

Folehavevej 17 - Dispensation

Offentliggjort den 3. september 2020

Vi har meddelt dispensation fra skovbyggelinjen (Naturbeskyttelseslovens § 17) til en 50 m2 bålhytte

Beskyttede søer i Langesø - Afslag på dispensation

Offentliggjort d. 31. august 2020

Vi har givet afslag på dispensation til at oprense en del af en beskyttet sø og uddybe en grøft på matr. nr. 4b Plejelt By, Tikøb.

Strandvejen 141B - Tilladelse til bibeholdelse af badebro

Offentliggjort den 31. august 2020

Vi har givet tilladelse til bibeholdelse af badebro på Strandvejen 141B, Espergærde.

Havreholmvej 21 og Villingebækvej 57 - Tilladelse til skovrejsning

Offentliggjort den 24. august 2020 

Vi har meddelt tilladelse til skovrejsning på i alt 7,5 ha på ejendommene Havreholmvej 21 og Villingebækvej 57, Hornbæk