Afgørelser med klageadgang

Se Helsingør Kommunes nyeste dispensationer, tilladelser og godkendelser.

Læs om klager og klagebehandling

Planklagenævnet og Miljø og Fødevareklagenævnet modtager og behandler klager gennem klageportalen og opkræver selv klagegebyr. Nævnet sætter en frist for indbetaling og behandler ikke klagen, før gebyret er modtaget. 

Abonner på Helsingør Kommunes afgørelser

Nordre Strandvej 104 og 108 - Tilladelse til kystbeskyttelse

Offentliggjort den 25. november 2020

Vi har givet tilladelse til kystbeskyttelse på Nordre Strandvej 104 og 108, matr.nr. 2am og 2z Hellebækgård, Hellebæk

Gurrevej 340 - Dispensation

Offentliggjort den 20. november 2020

Dispensation til at rydde bevoksning under luftledninger i beskyttet mose efter naturbeskyttelseslovens § 3. Gurrevej 340, 3000 Helsingør

Rosendalsvej 5 - Landzonetilladelse til bolig, studie og garage

Offentliggjort 19. november 2020

Vi har givet landzonetilladelse til bolig, musikstudie og garage på Rosendalsvej 5, 3140 Ålsgårde. Matr.nr. 4a Skibstrup By, Hellebæk.

Strandvejen 125 - Tilladelse til bibeholdelse af badebro

Offentliggjort den 5. november 2020.

Vi har givet tilladelse til bibeholdelse af badebro på Strandvejen 125 matr. nr. 1ak Skotterup By, Egebæksvang.

Strandvejen 123 - Tilladelse til bibeholdelse af badebro

Offentliggjort den 5. november 2020.

Vi har givet tilladelse til bibeholdelse af badebro på Strandvejen 123 matr. nr. 1ac Skotterup By, Egebæksvang.

Udledningstilladelse - Regnvand fra Egeskovvej 14, 16 og 22 til Munkesøvandløbet

Offentliggjort den 29. oktober 2020

Vi har givet tilladelse til udledning af regnvand fra Egeskovvej 14, 16 og 22 til Munkesøvandløbet.

Plejeltvej 26 - Miljøgodkendelse til nyttiggørelse af ren jord

Offentliggjort 29. oktober 2020

Vi har godkendt (Miljøbeskyttelseslovens § 33) at ren jord nyttiggøres til landbrug på marken mellem Havreholmvej 14 og 18. Matr. nr 5 z Havreholm By, Hornbæk.

Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2019 er endeligt vedtaget

Offentliggjort den 28. oktober 2020

Tillægget sikrer nye rammer for et erhvervsområdet i Kvistgård Nord og sikrer overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplanforslag 2.13.1. Med kommuneplantillægget indsættes der desuden følgende generelle retningslinjer i Kommuneplan 2019 vedr. produktionsvirksomheder og konsekvensområder. Tillægget forbeholder endvidere et areal til produktionsvirksomheder.

Afgørelse vedr. miljøvurdering af Forslag til Lokalplan 1.181 – Rasmus Knudsens Vej

Offentliggjort den 28. oktober 2020.

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer