Østerbæk i Hornbæk - Tilladelse efter vandløbsloven

Vi har givet tilladelse til en lille simpel træbro over Østerbæk i Hornbæk på matr. nr. 4q og 4ae hornbæk By, Hornbæk.

Læs afgørelsen

Tilladelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 30. marts 2020.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen til Planklagenævnet. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettigede.

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk