Agnetevej 9 A- K - Landzonetilladelse

Vi har givet landzonetilladelse til at flytte en sø men på vilkår på ejendommen matr. nr. 10a Rørtang, Helsingør Jorder

Læs afgørelsen

Tilladelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 7. december 2018.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen til Planklagenævnet. Se afgørelsen for nærmere information om klageprocedure og hvem der er klageberettiget. 

Fri af klageperioden?

Dispensationer, tilladelser og godkendelser må sædvanligvis ikke udnyttes før klageperioden på fire uger er overstået - og der ikke er kommet klager.

Se imidlertid detaljerne i de specifikke afgørelser, om hvordan du skal forholde dig ved klage.

Hvis der bliver klaget, vil du blive underrettet.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk