Bøtterupvej 2C - Dispensation

Vi har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at oprense en sø ved Hornbæk Golfklub på matr. nr. 5p Bøtterup By, Tikøb.

Læs afgørelsen

Dispensationen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 16. marts 2020.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget. 

Læs Klagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

Fri af klageperioden?

Dispensationer, tilladelser og godkendelser må sædvanligvis ikke udnyttes før klageperioden på fire uger er overstået - og der ikke er kommet klager.

Se imidlertid detaljerne i de specifikke afgørelser, om hvordan du skal forholde dig ved klage.

Hvis der bliver klaget, vil du blive underrettet.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk