Danstrupvej 27 - Landzonetilladelse

Vi har givet landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1) til kursusaktivitet -  bagekurser - i eksisterende bygning og køkken på Danstrupvej 27, 3480 Fredensborg. Matr.nr.4a Li. Esbønderup By, Tikøb.

Læs afgørelsen

Tilladelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 7. august 2018.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen til Planklagenævnet. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget. 

Læs Klagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.


Nævnenes Hus

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk