Energivej 19 - Miljøgodkendelser, kraftvarmeværk

Vi har meddelt miljøgodkendelser til Helsingør Kraftvarmeværk A/S, Energivej 19 i Helsingør. Miljøgodkendelserne er til en række anlæg og aktiviteter, der ikke var omfattet af miljøgodkendelsen fra 2015. Godkendelserne er meddelt efter miljøbeskyttelsesloven § 33.

Læs afgørelsen - Brandpumpe

Læs afgørelsen - Turbine

Læs afgørelsen - Tankfarm

Læs afgørelsen - Køleanlæg

Læs afgørelsen - Støvsugere

Enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen.

En eventuel klage skal indtastes i og sendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal senest den 1. oktober 2018. Læs også Miljø- og Fødevareklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

Alle kan altid få aktindsigt i sagen ved at sende os en mail herom


Fri af klageperioden?

Dispensationer, tilladelser og godkendelser må sædvanligvis ikke udnyttes før klageperioden på fire uger er overstået - og der ikke er kommet klager.

Se imidlertid detaljerne i de specifikke afgørelser, om hvordan du skal forholde dig ved klage.

Hvis der bliver klaget, vil du blive underrettet.

Klagebehandling

Klage skal indtastes i og sendes via "Klageportalen".

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter tre uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Nævnet skal så afgøre, om kommunen har handlet ret ved sin afgørelse. Klageberettigede kan foruden ejere, ansøgere og brugere være naboer, landsdækkende foreninger med natur- og landskabsbevarende formål samt andre myndigheder.

Det er Klagenævnet, der fastslår, om klageren er berettiget til at få behandlet sin klage. Ligesom Nævnet fastslår om klagen er modtaget inden for klagefristen.

Tjek, hvem der er klageberettiget, og hvornår fristen for klage udløber i de enkelte afgørelser.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk