Erna Hagemanns Vej 1-5 & 2 - Afgørelse om ikke VVM pligt

Der er truffet afgørelse om ikke VVM pligt for opførelse af fire punkthuse samt tilhørende 50 parkeringspladser på Erna Hagemanns Vej 1-5 & 2

Offentliggjort den 2. april 2019

VVM afgørelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger fra den 2. april 2019.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående kan Helsingør Kommune kontaktes på dla02@helsingor.dk og telefon 49 28 25 55.

Læs afgørelsen

Klagebehandling

Klage skal indtastes i og sendes via "Klageportalen".

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter tre uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenter, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Nævnet skal så afgøre, om kommunen har handlet ret ved sin afgørelse. Klageberettigede kan foruden ejere, ansøgere og brugere være naboer, landsdækkende foreninger med natur- og landskabsbevarende formål samt andre myndigheder.

Det er Klagenævnet, der fastslår, om klageren er berettiget til at få behandlet sin klage. Ligesom Nævnet fastslår om klagen er modtaget inden for klagefristen.

Tjek, hvem der er klageberettiget, og hvornår fristen for klage udløber i de enkelte afgørelser.