Gammel Strandvej 227 - Tilladelse til etablering af badebro

Vi har givet tilladelse til etablering af en badebro på ejendommen matr.nr. 2q Tibberup by, Egebæksvang. Gammel Strandvej 227.

Vi har givet tilladelse til etablering af en badebro på ejendommen matr.nr. 2q Tibberup by, Egebæksvang på Gammel Strandvej 227.

Læs afgørelsen

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen på kommunens hjemmeside. Det vil sige fristen for at klage er til og med 12. juni 2019.

Eventuel klage skal sendes i en mail til blv@helsingor.dk til Helsingør Kommune, Center for By, Land og Vand. Vi videre sender klagen til Kystdirektoratet sammen med sagens yderligere akter.

Fri af klageperioden?

Dispensationer, tilladelser og godkendelser må sædvanligvis ikke udnyttes før klageperioden på fire uger er overstået - og der ikke er kommet klager.

Se imidlertid detaljerne i de specifikke afgørelser, om hvordan du skal forholde dig ved klage.

Hvis der bliver klaget, vil du blive underrettet.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk