Gammel Strandvej 229B - Tilladelse til etablering af badebro

Vi har givet tilladelse til etablering af en badebro på ejendommen matr.nr. 2s, Tibberup by, Egebæksvang, Gammel Strandvej 229B.

Læs tilladelsen

Tilladelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med den 8. juli 2020.

Eventuel klage skal sendes til Helsingør Kommune, Center for By, Land og Vand, på mail blv@helsingor.dk. Vi videresender klagen til Kystdirektoratet sammen med sagens yderligere akter.

Fri af klageperioden?

Dispensationer, tilladelser og godkendelser må sædvanligvis ikke udnyttes før klageperioden på fire uger er overstået - og der ikke er kommet klager.

Se imidlertid detaljerne i de specifikke afgørelser, om hvordan du skal forholde dig ved klage.

Hvis der bliver klaget, vil du blive underrettet.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk