Gurrevej 379 - Dispensation til læskur på beskyttet eng

Vi har givet en lovliggørende dispensation til at beholde et læskur på matr. nr. 2f Nyrup By, Tikøb.

Læs afgørelsen

Dispensationen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 17. juli 2020.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen til Miljø- og fødevareklagenævnet. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettigede.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Klagebehandling

Klage skal indtastes i og sendes via "Klageportalen".

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter tre uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenter, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Nævnet skal så afgøre, om kommunen har handlet ret ved sin afgørelse. Klageberettigede kan foruden ejere, ansøgere og brugere være naboer, landsdækkende foreninger med natur- og landskabsbevarende formål samt andre myndigheder.

Det er Klagenævnet, der fastslår, om klageren er berettiget til at få behandlet sin klage. Ligesom Nævnet fastslår om klagen er modtaget inden for klagefristen.

Tjek, hvem der er klageberettiget, og hvornår fristen for klage udløber i de enkelte afgørelser.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk