H P Christensens Vej 1 - tilladelse til tilslutning af spildevand fra vaskeanlæg fra Nordkystens Autocenter

Vi har meddelt tilladelse til tilslutning af spildevand fra automatisk vaskeanlæg af biler til Nordkystens Autocenter A/S, H P Christensens Vej 1

Vi har meddelt tilladelse til tilslutning af spildevand fra automatisk vaskeanlæg af biler til Nordkystens Autocenter A/S, H P Christensens Vej 1.
Tilladelsen er meddelt efter miljøbeskyttelsesloven §28.

Se tilladelsen

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen. En eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal senest den 2. september 2016. Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.

Alle kan altid få aktindsigt i sagen ved at sende os en mail herom.”