Nedrivning af skorstenen på Hasselvej 19B, 3000 Helsingør, matrikel nr. 18 a, Helsingør Overdrev.

Vi har givet tilladelse (byggeloven) til nedrivning af skorstenen på varmecentralen for bebyggelsen Hasselvej/Kastanievej. Bygningen er sammen med rækkehusbebyggelsen optaget i Helsingør Kommuneplan 2013-2025 som bevaringsværdig med SAVE karakteren 4. Vi har hermed besluttet, ikke at nedlægge forbud mod nedrivningen (planlovens § 14).

Se nedrivningstilladelsen

Ansøgningen har været offentliggjort i 4 uger. Der er ikke kommet indsigelser, og vi har derfor besluttet at give tilladelse til nedrivningen (lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer § 18). Bemærk, klagefristen er på 4 uger.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk