Hornbækvej - Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at oprense sø

Vi har givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at oprense regnvandssøen på matr. nr. 9az Tibberup By, Mørdrup.

Læs afgørelsen

Dispensationen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 17. januar 2019.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen till Miljø- og fødevareklagenævnet. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettigede.

Fri af klageperioden?

Dispensationer, tilladelser og godkendelser må sædvanligvis ikke udnyttes før klageperioden på fire uger er overstået - og der ikke er kommet klager.

Se imidlertid detaljerne i de specifikke afgørelser, om hvordan du skal forholde dig ved klage.

Hvis der bliver klaget, vil du blive underrettet.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk