Klosterrisvej 4A - Landzonetilladelse

Vi har givet landzonetilladelse til udvidelse af klatrebanen ved Havreholm slot på ejendommen matr.nr. 4i m.fl. Havreholm by, Hornbæk. Klosterrisvej 4A.

Vi har givet landzonetilladelse til udvidelse af klatrebanen ved Havreholm slot på ejendommen matr.nr. 4i m.fl. Havreholm by, Hornbæk. Klosterrisvej 4A.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 18. januar 2019.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettiget.

Læs også Planklagenævnets information om klager og klagegebyrer

Fri af klageperioden?

Dispensationer, tilladelser og godkendelser må sædvanligvis ikke udnyttes før klageperioden på fire uger er overstået - og der ikke er kommet klager.

Se imidlertid detaljerne i de specifikke afgørelser, om hvordan du skal forholde dig ved klage.

Hvis der bliver klaget, vil du blive underrettet.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk