Lempelse af delvist standsningspåbud

Der er mulighed for at klage over afgørelsen, som vedrører HJM Recycling ApS på Industrivej 6, indtil den 28. august 2018.

Helsingør Kommune har meddelt lempelse af delvist standsningspåbud til HJM Recycling ApS, Industrivej 6, 3000 Helsingør efter miljøbeskyttelsesloven § 33.

Læs afgørelsen

Enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen.
En eventuel klage skal indtastes i og sendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal senest den 28. august 2018. Læs også Miljø- og Fødevareklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr.
Alle kan altid få aktindsigt i sagen ved at sende kommunen en mail herom.

Send en mail til BLV