Mads Holms Vej 51, 3000 Helsingør – udskiftningen af brændere på varmecentralens kedler ikke VVM-pligtigt projekt

Helsingør Kommune har efter Planloven truffet afgørelse om, at udskiftningen af brænderne på to af varmecentralens kedler ikke er VVM-pligtig.

Kapaciteten og vandforbruget i anlægget ændres ikke, og Helsingør Kommune vurderer, at der kun vil være ubetydelige støj, støv og lugtgener for de omkringboende i forbindelse med projektet.

Læs anmeldelsen
Læs afgørelsen
Læs screenings-notatet

Oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Specialkonsulent Morten Weile på tlf.: 25 31 22 34.Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk