Plejeltvej 14 - Landzonetilladelse og afslag

Vi har givet landzonetilladelse til dobbeltcarport og genopført fyrrum på ejendommen matr.nr. 10a m.fl. Plejelt by, Tikøb, Plejeltvej 14, 3230 Græsted.

Læs afgørelsen

Tilladelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med d. 16. april 2019.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen til Planklagenævnet. Se afgørelsen for nærmere information om klageprocedure og hvem der er klageberettiget. 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk