Plejeltvej - Landzonetilladelse til sø

Vi har givet landzonetilladelse til at grave en sø på maks. 500 m2 på matr. nr. 5a Havreholm By, Hornbæk.

Læs afgørelsen

Tilladelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 27. april 2020.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen til Planklagenævnet. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettigede.

Fri af klageperioden?

Dispensationer, tilladelser og godkendelser må sædvanligvis ikke udnyttes før klageperioden på fire uger er overstået - og der ikke er kommet klager.

Se imidlertid detaljerne i de specifikke afgørelser, om hvordan du skal forholde dig ved klage.

Hvis der bliver klaget, vil du blive underrettet.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk