Ravnebakkevej - Dispensation og tilladelse til ny sø ved beskyttet mose

Vi har fornyet en dispensation og givet landzonetilladelse til at grave en ny sø i kanten af en beskyttet mose på matr. nr. 16 Nyrup By, Tikøb.

Læs afgørelsen

Afgørelsen er omfattet af klageadgang. Fristen for at klage er 4 uger, det vil sige til og med 3. august 2020.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettigede.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk