Ravnebakkevej - Landzone- og vandløbstilladelse til ny sø ved rørlagt vandløb og screeningsafgørelse

Vi har givet tilladelse til at anlægge en sø og regulere et privat rørlagt vandløb på matr. nr. 2e Nyrup By, Tikøb.

Læs afgørelsen

Læs screeningsafgørelsen

 

Afgørelserne er omfattet af klageadgang. Fristen for at klage er 4 uger, det vil sige til og med 8. september 2020.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen. Se afgørelserne for nærmere information om, hvem der er klageberettigede.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk