Rødegårdsvej 8 A-D - dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Vi har givet dispensation efter naturbeskyttelsesloven til naturpleje i beskyttet mose på matr. nr. 7k Horserød By, Tikøb.

Læs afgørelsen

Tilladelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 17. december 2018.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen till Miljø- og fødevareklagenævnet. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettigede.

Fri af klageperioden?

Dispensationer, tilladelser og godkendelser må sædvanligvis ikke udnyttes før klageperioden på fire uger er overstået - og der ikke er kommet klager.

Se imidlertid detaljerne i de specifikke afgørelser, om hvordan du skal forholde dig ved klage.

Hvis der bliver klaget, vil du blive underrettet.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk