Rødegårdsvej 8 - Landzonetilladelse til insektvold

Vi har givet landtilladelse til en insektvold og afslag med påbud om at reducere volden på matr. nr. 6b Hornbæk By, Tikøb.

Læs afgørelsen

Tilladelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 31. marts 2020.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes via Klageportalen til Planklagenævnet. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettigede.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk