Skovbyggelinje - Reduktioner

Naturstyrelsen har på baggrund af kommunens ansøgning reduceret skovbyggelinjen (naturbeskyttelseslovens § 17) på 25 strækninger i Helsingør Kommunes by- og sommerhuszone.

Baggrunden for at tillade indskrænkningen af byggelinjen er, at der opnås en administrativ lettelse, uden betydning for de naturhensyn som skovbyggelinjen skal sikre.

Kopi af ansøgningen fås ved henvendelse til Center for By, Land og Vand gerne på mail blv@helsingor.dk Spørgsmål vedrørende ansøgning og tilladelse kan rettes til Natur og Vand. Ligeledes i Center for By, Land og Vand.