Strandvejen 127 - Tilladelse til nedrivning af bygningerne

Vi har givet tilladelse til nedrivning af bygningerne på Strandvejen 127, 3070 Snekkersten

Ejeren af ejendommen på Strandvejen 127, 3070 Snekkersten har søgt Helsingør Kommune om tilladelse til nedrivning af det eksisterende enfamiliehus på grunden, for at opføre et nyt enfamiliehus.

Bygningerne er optaget i Helsingør Kommuneplan 2013-2025 som bevaringsværdige med bevaringskarakteren 4.

Med hjemmel i Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer § 18 stk. 4 offentliggøres hermed, at kommunalbestyrelsen har besluttet, at der ikke nedlægges forbud mod nedrivning efter planlovens § 14.

Ønsker du at se sagen, finder du den i Helsingør Kommunes Ejendomsarkiv. Man søger sagen frem ved at skrive adressen.

Har du spørgsmål til sagen, kan du kontakte Center for By, Land og Vand på telefon 49 28 25 70.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk