Tilladelse til at sprede kompost fra tang på fire boldbaner

Vi har meddelt tilladelse til at Helsingør Kommune, Center for By, Land og Vand kan sprede komposteret tang fra strande på fire sportsbaner som gød

Se tilladelsen her

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen. En eventuel klage skal indtastes i og sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal senest den 14. august 2015.

Læs også Natur- og Miljøklagenævnets information om klageadgang, klageberettigede og klagegebyr. Alle kan altid få aktindsigt i sagen ved at sende os en mail herom.