Høringer i Helsingør Kommune

I høringsperioden har du mulighed for at aflevere dine synspunkter.

Borgere og andre interesserede har mulighed for at deltage i høringer om kommuneplan, lokalplaner, politiker og meget mere. 

Abonner på kommunens høringer

Lokalplanforslag nr. 3.47 Mørdrup Erhverv Vest.

Offentliggjort d. 29. juni 2018.
Helsingør byråd besluttede den 25. juli 2018, at godkende og offentliggøre forslag til Lokalplan 3.47 - Mørdrup Erhverv Vest.

 

 

 

Lokalplanforslag nr. 4.27 for ”Boligområde ved Skibstrup Stationsvej i Ålsgårde” og kommuneplantillæg nr. 40

Offentliggjort den 17. maj 2018

Helsingør Byråd har den 30. april 2018 besluttet at offentliggøre forslag til nyt boligområde ved Skibstrup Stationsvej i Ålsgårde samt kommuneplantillæg nr. 40.

Ansøgning om tilladelse til nedrivning af sommerhuset på ejendommen Gyvelvej 15, 3100 Hornbæk

Offentliggjort den 14. maj 2018

Arkitekt Bent Sørensen har på vegne af ejeren, søgt om tilladelse til nedrivning af det eksisterende sommerhus, med henblik på at opføre et nyt.

Bygningerne er optaget i Helsingør Kommuneplan 2013-2025, som bevaringsværdige med bevaringskarakter 4.

 

Forslag til afgrænsning af indhold i miljørapport for udvikling af Espergærde erhvervsområde i Helsingør Kommune

Offentliggjort den 7. maj 2018

Dette notat er et forslag til afgrænsning af indhold i miljørapport for forslag til lokalplan 3.49 og forslag til kommuneplantillæg 52.

Forslag til lokalplan 1.171 for ”Dagligvarebutik på Blichersvej 1A, Helsingør, kommuneplantillæg nr. 45 og afgørelse om Miljøvurdering

Offentliggjord den 2. maj 2018

Forslaget giver mulighed for etablering af en enkeltstående dagligvarebutik på 1200 kvm.

Overkørsel ved Knudemoseløbet ved Erik Gudmandsvej 19C

Offentliggjort 10. april 2018

Vandløbsmyndigheden i Helsingør Kommune har modtaget en ansøgning i forhold til Knudemoseløbet ved Erik Gudmandsvej 16C, Ålsgårde. 

Indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplanlægning til Espergærde erhvervsområde

Offentliggjort den 19. marts 2018

Området ligger syd for Gymnasievej, vest for Hovvej, langs Højvangen og øst for Rolighedsmoserne og er i dag et blandet erhvervs- og boligområde.

Engdalen 8, 3100 Hornbæk

Offentliggjort d. 5. februar 2018

Ejeren af ejendommen har ansøgt Helsingør Kommune om tilladelse til nedrivning af de eksisterende sidebygninger, nordfløjen og hønsehuset på grunden, med henblik på opførelse af en 8 helårsboliger.  

 

 

Forslag til lokalplan nr. 1.109 for "Boliger ved Rørtangvej i Snekkersten, kommuneplantillæg nr. 34 og afgørelse om miljøvurdering

Offentliggjort den 8. februar 2018

Helsingør Byråd vedtog den 29. januar 2018 at offentliggøre planforslagene og afgørelse om miljøvurdering.

Indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplanlægning for ejendommen Blichersvej 1A i Helsingør

Offentliggjort den 10. januar 2018

Helsingør Byråd har igangsat planlægning for området på hjørnet ved Kronborg Ladegårdsvej/Blichersvej, hvor der tidligere lå en daginstitutionCenter for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk