Høringer i Helsingør Kommune

I høringsperioden har du mulighed for at aflevere dine synspunkter.

Borgere og andre interesserede har mulighed for at deltage i høringer om kommuneplan, lokalplaner, politiker og meget mere. 

Abonner på kommunens høringer

Du kan abonnere på kommunens høringer, det gør du her nederst på siden.

 

Regulering af grøfter i statsskovene i Helsingør Kommune

3. august 2017

Offentliggjort 3. august 2017

Projektforslaget er hermed fremlagt til gennemsyn i 4 uger. Hvis du har bemærkninger, skal vi have dem senest fredag den 31. august 2017.

 

 

Tinkerupvandløbet - Projekt

7. juli 2017

Offentliggjort 7. juli 2017

Projektforslag er hermed fremlagt til gennemsyn i 8 uger. Hvis du har bemærkninger, skal vi have dem senest fredag den 1. september 2017.

 

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 46 for Mørdrup Erhverv Vest

12. juni 2017

Offentliggjort den 13. juni 2017

 

Handleplaner for Natura 2000 områder

6. april 2017

Offentliggjort 6. april 2017

Helsingør kommune har nu 4 handleplaner for Natura 2000-områder. Natura 2000-områder er naturområder, udpeget på baggrund af EU-lovgivning.

Planerne er vedtaget for perioden 2016-2021.

Tak for din tilmelding. Du abonnerer nu på denne side, og vil modtage en e-mail hvis der kommer ændringer til siden.