Høringer i Helsingør Kommune

I høringsperioden har du mulighed for at aflevere dine synspunkter.

Borgere og andre interesserede har mulighed for at deltage i høringer om kommuneplan, lokalplaner, politiker og meget mere. 

Abonner på kommunens høringer

Lokalplanforslag nr. 1.140 for ”Drive-in restaurant på Klostermosevej 102”, kommuneplantillæg 49 og afgørelse om Miljøvurdering.

Offentliggørelse den 1. august 2019

Lokalplanen 1.140 omfatter ejendommen Klostermosevej 102. Lokalplanen giver mulighed for etablering af fastfood restaurant med drive-in, vejadgangen sker af den til lokalplanen eksproprierede vejadgang fra Ellerhamersvej via matrikel 76h.

 

Kystvej 48 – Ansøgning om tilladelse til at nedrive bevaringsværdigt sommerhus

Offentliggjort den 2. juli 2019

Ansøgning om grøftelukninger i 3 skove

Offentliggjort 27. juni 2019

Vi hører hermed offentligheden om regulering af grøfter i 3 af statsskovene i Helsingør Kommune. Frist for bemærkninger er 11. august 2019

Ansøgning om bibeholdelse af Kystsikring - Søndre Strandvej 52B

Offentliggjort den 27. juni 2019

Ansøgning om bibeholdelse af kystsikring på Søndre Strandvej 52B i høring til 11. august 2019.

Miljøvurdering af tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012-2026

Offentliggjort 24. juni 2019

Helsingør Kommune har udarbejdet en miljøvurdering af tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012-2026.

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2012-2026

Offentliggjort 20. juni 2019

By-, Plan- og Miljøudvalget har besluttet at sende forslag til tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2012-2026 i offentlig høring.

Fornyet forslag til lokalplan 3.49, kommuneplantillæg 52 og miljøvurdering

Offentliggjort den 24. juni 2018.

I Espergærde erhvervsområde giver planforslagene mulighed for blandet bolig og erhverv samt offentlige formål. Der bliver cirka 708 boliger.

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2012-2026

Offentliggjort den 18. juni 2019

By-, Plan- og Miljøudvalget har besluttet at sende forslag til tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2012-2026 i offentlig høring.

Forslag til Lokalplan 1.175 for boligbebyggelse på Petersborg, Ndr. Strandvej 3AB i Helsingør

Helsingør Byråd vedtog den 29. april 2019, at offentliggøre forslag til Lokalplan 1.175 for boligbebyggelse på Petersborg

Ny bosætnings- og boligpolitik i høring

Offentliggjort den 13. maj 2019.

Helsingør Kommunes forslag til bosætnings- og boligpolitik er i høring fra 13. maj til 17.juni.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk