Høringer i Helsingør Kommune

I høringsperioden har du mulighed for at aflevere dine synspunkter.

Borgere og andre interesserede har mulighed for at deltage i høringer om kommuneplan, lokalplaner, politiker og meget mere. 

Abonner på kommunens høringer

Forslag til Lokalplan 1.175 for boligbebyggelse på Petersborg, Ndr. Strandvej 3AB i Helsingør

Helsingør Byråd vedtog den 29. april 2019, at offentliggøre forslag til Lokalplan 1.175 for boligbebyggelse på Petersborg

Ny bosætnings- og boligpolitik i høring

Offentliggjort den 13. maj 2019.

Helsingør Kommunes forslag til bosætnings- og boligpolitik er i høring fra 13. maj til 17.juni.

Åbent hus om forslag til Kommuneplan 2019 og forlængelse af høringsperiode

Offentliggjort 30. april 2019

Forslag til Kommuneplan 2019 for Helsingør Kommune er i høring lige nu. I den forbindelse afholder vi Åbent hus om kommuneplan-forslaget den 20. maj kl. 14-18 på Rådhuset, Sct. Annagade 5C.

Vandforsyningsplan 2019 - 2030 i høring

Offentliggjort 1. april 2019

Helsingør Kommunes vandforsyningsplan for 2019 - 2030 er i høring til 27. maj 2019

Forslag til Kommuneplan 2019 for Helsingør Kommune

Offentliggjort den 29. marts 2019

Helsingør Byråd vedtog den 28. januar 2019 Forslag til Kommuneplan 2019, med henblik på at sende den offentlig høring i 8 uger.

Forslag til Biodiversitetsplan

Offentliggjort den 21. februar 2019

Helsingør Kommune har udarbejdet et forslag til en Biodiversitetsplan, der skal være med til at bevare og fremme biodiversiteten i Helsingør Kommune. Forslaget er i offentlig høring frem til d. 19. april 2019.

Forslag til partiel ophævelse af lokalplan 1.79 for Kronborg Ladegårds Vej 5.

Offentliggjort den 15. februar 2019.

Efter ophævelsen af planen vil ejendommen kunne bruges som bolig.

Forslaget er i offentlig høring indtil den 15. marts 2019.

Forslag til lokalplan 3.49 for et Boligområde ved Søbækken i Espergærde og kommuneplantillæg 52

Offentliggjort den 28. november 2018

I Espergærde erhvervsområde giver planforslagene mulighed for blandet bolig og erhverv samt offentlige formål. Der bliver cirka 826 boliger.

Esrum Søvej 19A-B - Offentliggørelse af ansøgning om husdyrbrugstilladelse

Offentliggjort den 7. november 2018

Kommunen har modtaget en ansøgning om tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b til 825 m2 produktionsareal til hestehold, med staldbokse og løsdrift, samt ny mødding. Projektet omfatter også en anmeldelse efter husdyrbrugsbekendtgørelsens § 10 til en foderlade og en maskinhal.

Regulativ for husholdningsaffald - Ændring af ordningen for haveaffald

Offentliggjort den 9. oktober 2018

By-, plan- og miljøudvalget besluttede på mødet den 4. september at sende forslag til ændring af Regulativ for Husholdningsaffald vedr. haveaffaldsordning i offentlig høring i fire uger.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk