Høringer i Helsingør Kommune

I høringsperioden har du mulighed for at aflevere dine synspunkter.

Borgere og andre interesserede har mulighed for at deltage i høringer om kommuneplan, lokalplaner, politiker og meget mere. 

Abonner på kommunens høringer

Forudgående høring af ændring af Kommuneplan 19 for Helsingør Nordhavn

Offentliggjort den 21. oktober 2019

Helsingør Kommunes byråd har igangsat udarbejdelsen af et nyt plangrundlag for lystbådehavnen, Helsingør Nordhavn.

Kommunen indkalder idéer og forslag fra alle interesserede i høringsperioden.

Cyklistplan 2020-2030 i høring

Offentliggjort den 23. september 2019

Helsingør Kommunes cyklistplan 2020-2030 er i høring fra den 23. september til den 17. november 2019.

Forslag til Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030

Offentliggjort 12. september 2019

Helsingør Kommunes forslag til Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030 er i høring fra 12. september til 11. oktober 2019.

Lokalplanforslag nr. 1.140 for ”Drive-in restaurant på Klostermosevej 102”, kommuneplantillæg 49 og afgørelse om Miljøvurdering.

Offentliggjort den 1. august 2019

Lokalplanen 1.140 omfatter ejendommen Klostermosevej 102. Lokalplanen giver mulighed for etablering af fastfood restaurant med drive-in, vejadgangen sker af den til lokalplanen eksproprierede vejadgang fra Ellerhammersvej via matrikel 76h.

 

Kystvej 48 – Ansøgning om tilladelse til at nedrive bevaringsværdigt sommerhus

Offentliggjort den 2. juli 2019

Ansøgning om grøftelukninger i 3 skove

Offentliggjort 27. juni 2019

Vi hører hermed offentligheden om regulering af grøfter i 3 af statsskovene i Helsingør Kommune. Frist for bemærkninger er 11. august 2019

Ansøgning om bibeholdelse af Kystsikring - Søndre Strandvej 52B

Offentliggjort den 27. juni 2019

Ansøgning om bibeholdelse af kystsikring på Søndre Strandvej 52B i høring til 11. august 2019.

Miljøvurdering af tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012-2026

Offentliggjort 24. juni 2019

Helsingør Kommune har udarbejdet en miljøvurdering af tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012-2026.

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2012-2026

Offentliggjort 20. juni 2019

By-, Plan- og Miljøudvalget har besluttet at sende forslag til tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2012-2026 i offentlig høring.

Fornyet forslag til lokalplan 3.49, kommuneplantillæg 52 og miljøvurdering

Offentliggjort den 24. juni 2018.

I Espergærde erhvervsområde giver planforslagene mulighed for blandet bolig og erhverv samt offentlige formål. Der bliver cirka 708 boliger.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk