Høringer i Helsingør Kommune

I høringsperioden har du mulighed for at aflevere dine synspunkter.

Borgere og andre interesserede har mulighed for at deltage i høringer om kommuneplan, lokalplaner, politiker og meget mere. 

Abonner på kommunens høringer

Forslag til Lokalplan 2.13 og Kommuneplantillæg 1 (Kvistgård Nord)

Offentliggjort den 13. maj 2020.

Byrådet vedtog den 11. maj 2020 at sende planforslagene i høring i 8 uger.

Strandvejen 127 - Nedrivning af hovedhus

Offentliggjort 7. maj 2020

Helsingør Kommunen hører hermed offentligheden over ansøgt nedrivning af hovedhuset på Strandvejen 127, 3070 Snekkesten. Fristen for bemærkninger udløber 10. juni 2020.

Forslag til Lokalplan nr. 1.185 for spillested i Murergade og Kommuneplantillæg 5 samt afgørelse om miljøvurdering

Offentliggjort den 16. marts 2020

Lokalplanforslaget omfatter en enkelt ejendom. Den giver mulighed for at etablere et spillested.

Lokalplanforslag nr. 3.49 Tillæg 1 for Boligområde ved Søbækken og afgørelse om miljøvurdering

Offentliggjort den 28. februar 2020

Lokalplanforslaget omfatter en enkelt ejendom. Den giver mulighed for at overføre en ejendom fra et delområde med byggeret til et delområde uden byggeret.

Forslag til Lokalplan 1.176 Uddannelsescenter ved Skolen ved Kongevejen

Offentliggjort den 8. januar 2020
Planforslaget giver mulighed for at etablere uddannelsesinstitutioner, administration og rådgivning, boligformål herunder studie- og ungdomsboliger, kontor- og serviceerhverv.

 

Forlængelse af høringsperioden for Forslag til lokalplan 4.37 Boligområde ved Møllevej i Ålsgårde?

I området øst for Møllevej og nord for Falkenbergvej giver forslag til lokalplan 4.37 mulighed for at bygge boliger og samtidigt med naturområdet sikres.

Forslag til lokalplan 1.180 og kommuneplantillæg nr. 2

Helsingør Byråd har den 25. november 2019 besluttet at offentliggøre planforslag for nye boliger på Esrumvej, den tidligere hospitalsgrund.

Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdigt udhus på Krogenbergvej 10

Offentliggjort den 9. december 2019

Ejeren har søgt om tilladelse til at nedrive det bevaringsværdige udhus på Krogenbergvej 10, 3490 Kvistgård, matrikel nr. 1b, Nyrup by, Tikøb. 

Vandråd - 2019 og 2020

Vandrådet for Hovedvandopland 2.3 Øresund er nu nedsat.

Indkaldelse af ideer og forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2019 - 2031

Offentliggjort den 18. november 2019

Helsingør By-, Plan- og Miljøudvalget har den 11. november 2019 igangsat kommune- og lokalplanlægning for et erhvervsområde omkring Hejreskovvej, Bøgeskovvej og den nordligste del af Egeskovvej i Kvistgård, samt tilgrænsende ejendomme på Helsingørvej, Kongevejen og Egeskovvej.

Høringen løber i perioden: 18. november - 11. december 2019

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk