Høringer i Helsingør Kommune

I høringsperioden har du mulighed for at aflevere dine synspunkter.

Borgere og andre interesserede har mulighed for at deltage i høringer om kommuneplan, lokalplaner, politiker og meget mere. 

Abonner på kommunens høringer

 

 

Indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplanlægning til Espergærde erhvervsområde

Offentliggjort den 19. marts 2018

Området ligger syd for Gymnasievej, vest for Hovvej, langs Højvangen og øst for Rolighedsmoserne og er i dag et blandet erhvervs- og boligområde.

Engdalen 8, 3100 Hornbæk

Offentliggjort d. 5. februar 2018

Ejeren af ejendommen har ansøgt Helsingør Kommune om tilladelse til nedrivning af de eksisterende sidebygninger, nordfløjen og hønsehuset på grunden, med henblik på opførelse af en 8 helårsboliger.  

 

 

Forslag til lokalplan nr. 1.109 for "Boliger ved Rørtangvej i Snekkersten, kommuneplantillæg nr. 34 og afgørelse om miljøvurdering

Offentliggjort den 8. februar 2018

Helsingør Byråd vedtog den 29. januar 2018 at offentliggøre planforslagene og afgørelse om miljøvurdering.

Indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplanlægning for ejendommen Blichersvej 1A i Helsingør

Offentliggjort den 10. januar 2018

Helsingør Byråd har igangsat planlægning for området på hjørnet ved Kronborg Ladegårdsvej/Blichersvej, hvor der tidligere lå en daginstitution

Forslag til lokalplan nr. 3.38 for ”Gammel Strandvej 195 i Espergærde”, og afgørelse om miljøvurdering.

Offentliggjort den 20. december 2017

Forslaget giver mulighed for opførelse af 4 boliger.

Ny høringsperiode for forslag til lokalplan nr. 1.168 ”Udbygning af Hotel Marienlyst” og kommuneplantillæg nr. 37 samt afgørelse om miljøvurdering

Offentliggjort den 8.  december 2017

Helsingør Byråd vedtog den 25. september 2017 at offentliggøre lokalplanforslag nr. 1.168 og kommuneplantillæg nr. 37 samt afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til regulativ for Egebækken

Offentliggjort den 7. november 2017

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget har besluttet at sende et forslag til regulativ for Egebækken i offentlig høring.

Forslag til lokalplan nr. 1.168 ”Udbygning af Hotel Marienlyst”, og afgørelse om miljøvurdering.

Offentliggjort den 5. oktober 2017

Helsingør Byråd vedtog den 25. september 2017 at offentliggøre lokalplanforslag nr. 1.168, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Offentliggjort 20. september

Byrådet og udvalget for Teknik, Miljø og Klima har vedtaget forslag til nye regulativer for både husholdningsaffald og erhvervsaffald.