Høringer i Helsingør Kommune

Følg med i høringerne.

Høring af Forslag til Lokalplan 1.186 - lokalplanforslag nr. 1.186 Værftshallerne. Tillæg 1 til lokalplan 1.119.

Høring af Forslag til Lokalplan 1.186 - lokalplanforslag nr. 1.186 Værftshallerne. Tillæg 1 til lokalplan 1.119.

Offentliggjort den 3. december 2020

Høringsfristen udløber den 7. januar 2021

Fornyet høring af lokalplanforslag for erhvervsområde Kvistgård Nord

Offentliggjort den 28. oktober 2020.
Høringen vedrør kun et specifikt byggefelt.
Høringsfristen udløber den 11. november 2020

Høring af Forslag til Lokalplan 1.181 – Rasmus Knudsens Vej

Offentliggjort den 28. oktober 2020

Forslaget til lokalplanen muliggør etableringen af op til ca. 35.000 kvadratmeter nyt boligareal fordelt på op til ca. 370 boliger.

Høringsfristen udløber den 24. december 2020.

Høring af Forslag tl Kommuneplantillæg 4

Offentliggjort den 28. oktober 2020

Kommuneplantillægget muliggør en mindre grundstørrelse for tæt/lav-boliger, opførsel af etageboliger i op tre etager samt mulighed for stille krav om almene boliger i lokalplanelægningen indenfor kommuneplanramme 1.B93 Tjørnehøj.

Høringsfristen udløber den 24. December 2020.

Høring af Forslag til Lokalplan 1.177 - Helårsboliger i Julianelund.

Offentliggjort den 28. oktober 2020.

Lokalplanen er udarbejdet med henblik på lovliggørelse og helårsbeboelse i området. Høringsperioden er fra den 28. oktober til den 25. november 2020.

Forslag til nyt busnet

Offentliggjort den 8. oktober 2020.

Høring af forslag til nyt busnet i Helsingør, Snekkersten og Espergærde.

Udkast til ny Erhvervs- og Vækstpolitik 2020-2025

Erhvervs- og Vækstpolitikken har været forelagt Økonomiudvalget på mødet den 14. september 2020.

Indkaldelse af idéer og forslag - ny retningslinje om almene boliger i Kommuneplanen

Offentliggjort 9. juli 2020

Kommunen planlægger at tilføje en ny retningslinje i Kommuneplan 2019 for at op til 25 % af boligmassen skal være almene boliger.

Placering af affaldsøer i Helsingør Bymidte

Offentliggjort 8. juli 2020

Forslaget til placering af affaldsøer i Helsingør Bymidte er i høring til den 4. september 2020.

Ravnebakkevej - Regulering af privat rørlagt vandløb

Offentliggjort d. 6. juli 2020

Fire ugers offentlig høring af udkast til tilladelse til at regulere et privat rørlagt vandløb og grave en sø på matr. nr. 2e Nyrup By, Tikøb.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk