Høringer i Helsingør Kommune

I høringsperioden har du mulighed for at aflevere dine synspunkter.

Borgere og andre interesserede har mulighed for at deltage i høringer om kommuneplan, lokalplaner, politiker og meget mere. 

Abonner på kommunens høringer

Regulativ for husholdningsaffald - Ændring af ordningen for haveaffald

Offentliggjort den 9. oktober 2018

By-, plan- og miljøudvalget besluttede på mødet den 4. september at sende forslag til ændring af Regulativ for Husholdningsaffald vedr. haveaffaldsordning i offentlig høring i fire uger.

Hasselvej 19B - Ansøgning om tilladelse til at nedrive skorsten på bevaringsværdig bygning

Offentliggjort den 8. oktober 2018

Stejlepladsens Ejerlaug har søgt om tilladelse til nedrivning af skorstenen på bebyggelsens varmecentral, Hasselvej 19B i Helsingør.

Ansøgning om tilladelse til nedrivning af alle bygningerne på ejendommen Lundegade 4A-D, 3000 Helsingør

Offentliggjort den 4. oktober 2018

Bygningerne er optaget i Helsingør Kommuneplan 2013-2025 som bevaringsværdige med bevaringskarakteren 4.

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2012-2026

Offentliggjort den 11. september 2018

By-, Plan- og Miljøudvalget har besluttet at sende forslag til tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2012-2026 i offentlig høring.

Lokalplanforslag nr. 3.42 for ” Nyt boligområde øst for Kelleris Hegn i Espergærde”, kommuneplantilæg 39 og afgørelse om miljøvurdering.

Offentliggjort den 30. august 2018

Lokalplanen giver mulighed for at opføre et nyt boligområde i det sydvestlige Espergærde.

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2026

Offentliggjort den 16. august 2018.

By, Plan- og Miljøudvalget har besluttet at sende forslag nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2026 i offentlig høring.

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012-2026

Offentliggjort 15. august 2018.

By-, Plan- og Miljøudvalget har besluttet at sende forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012-2026 i offentlig høring.

Lokalplanforslag nr. 3.47 Mørdrup Erhverv Vest.

Offentliggjort d. 29. juni 2018.
Helsingør byråd besluttede den 25. juli 2018, at godkende og offentliggøre forslag til Lokalplan 3.47 - Mørdrup Erhverv Vest.

Lokalplanforslag nr. 4.27 for ”Boligområde ved Skibstrup Stationsvej i Ålsgårde” og kommuneplantillæg nr. 40

Offentliggjort den 17. maj 2018

Helsingør Byråd har den 30. april 2018 besluttet at offentliggøre forslag til nyt boligområde ved Skibstrup Stationsvej i Ålsgårde samt kommuneplantillæg nr. 40.

Forslag til afgrænsning af indhold i miljørapport for udvikling af Espergærde erhvervsområde i Helsingør Kommune

Offentliggjort den 7. maj 2018

Dette notat er et forslag til afgrænsning af indhold i miljørapport for forslag til lokalplan 3.49 og forslag til kommuneplantillæg 52.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk