Høringer i Helsingør Kommune

I høringsperioden har du mulighed for at aflevere dine synspunkter.

Borgere og andre interesserede har mulighed for at deltage i høringer om kommuneplan, lokalplaner, politiker og meget mere. 

Abonner på kommunens høringer

Forslag til partiel ophævelse af lokalplan 1.79 for Kronborg Ladegårds Vej 5.

Offentliggjort den 15. februar 2019.

Efter ophævelsen af planen vil ejendommen kunne bruges som bolig.

Forslaget er i offentlig høring indtil den 15. marts 2019.

Lokalplanforslag nr. 3.51 for Boliger på hjørnet af Gefionsbakken og Mørdrupvej og Kommuneplantillæg nr. 54

Offentliggjort den 30. november 2018

Helsingør Byråd har den 26. november 2018 besluttet, at offentliggøre lokalplanforslag for nye boliger på hjørnet af Gefionsbakken og Mørdrupvej i Espergærde. I forbindelse med planlægningsarbejdet er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 54.

Forslag til lokalplan 3.49 for et Boligområde ved Søbækken i Espergærde og kommuneplantillæg 52

Offentliggjort den 28. november 2018

I Espergærde erhvervsområde giver planforslagene mulighed for blandet bolig og erhverv samt offentlige formål. Der bliver cirka 826 boliger.

Esrum Søvej 19A-B - Offentliggørelse af ansøgning om husdyrbrugstilladelse

Offentliggjort den 7. november 2018

Kommunen har modtaget en ansøgning om tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b til 825 m2 produktionsareal til hestehold, med staldbokse og løsdrift, samt ny mødding. Projektet omfatter også en anmeldelse efter husdyrbrugsbekendtgørelsens § 10 til en foderlade og en maskinhal.

Regulativ for husholdningsaffald - Ændring af ordningen for haveaffald

Offentliggjort den 9. oktober 2018

By-, plan- og miljøudvalget besluttede på mødet den 4. september at sende forslag til ændring af Regulativ for Husholdningsaffald vedr. haveaffaldsordning i offentlig høring i fire uger.

Hasselvej 19B - Ansøgning om tilladelse til at nedrive skorsten på bevaringsværdig bygning

Offentliggjort den 8. oktober 2018

Stejlepladsens Ejerlaug har søgt om tilladelse til nedrivning af skorstenen på bebyggelsens varmecentral, Hasselvej 19B i Helsingør.

Ansøgning om tilladelse til nedrivning af alle bygningerne på ejendommen Lundegade 4A-D, 3000 Helsingør

Offentliggjort den 4. oktober 2018

Bygningerne er optaget i Helsingør Kommuneplan 2013-2025 som bevaringsværdige med bevaringskarakteren 4.

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2012-2026

Offentliggjort den 11. september 2018

By-, Plan- og Miljøudvalget har besluttet at sende forslag til tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2012-2026 i offentlig høring.

Lokalplanforslag nr. 3.42 for ” Nyt boligområde øst for Kelleris Hegn i Espergærde”, kommuneplantillæg 39 og afgørelse om miljøvurdering.

Offentliggjort den 30. august 2018

Lokalplanen giver mulighed for at opføre et nyt boligområde i det sydvestlige Espergærde.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk