Høringer i Helsingør Kommune

Følg med i høringerne.

Forslag til nyt busnet

Offentliggjort den 8. oktober 2020.

Høring af forslag til nyt busnet i Helsingør, Snekkersten og Espergærde.

Udkast til ny Erhvervs- og Vækstpolitik 2020-2025

Erhvervs- og Vækstpolitikken har været forelagt Økonomiudvalget på mødet den 14. september 2020.

Nyetablering, omlægning og regulering af skræntfodsbeskyttelse på Nordre Strandvej

Offentliggjort den 16. september 2020.

Ansøgning om kystbeskyttelsesprojekt er i offentlig høring til den 15. oktober 2020.

Indkaldelse af idéer og forslag - Espergærde erhvervsområde

For at sikre klare støjforhold ved byudviklingen af Espergærde erhvervsområde ønsker Helsingør Kommune at udtage ’byomdannelse’ af kommuneplan 2019.

Kystbeskyttelse ved Hotel Marienlyst

Offentliggjort den 27. august 2020.

Ansøgning om lovliggørelse af kystbeskyttelse er i høring til den 25. september 2020.

Indkaldelse af idéer og forslag - ny retningslinje om almene boliger i Kommuneplanen

Offentliggjort 9. juli 2020

Kommunen planlægger at tilføje en ny retningslinje i Kommuneplan 2019 for at op til 25 % af boligmassen skal være almene boliger.

Placering af affaldsøer i Helsingør Bymidte

Offentliggjort 8. juli 2020

Forslaget til placering af affaldsøer i Helsingør Bymidte er i høring til den 4. september 2020.

Høring af Forslag til Lokalplan 3.52 - Mørdrup Erhverv Vest

Offentliggjort den 24. juni 2020.

Planforslaget omfatter omfatter arealet mellem lokalbanen Lille Nord ved Mørdrup/ Espergærde, Helsingørmotorvejen og Mørdrupvej og giver mulighed for etablering af en virksomhed i området. Høringsperioden er fra den 24. juni til den 5. august 2020.

Forslag til Lokalplan 2.13 og Kommuneplantillæg 1 (Kvistgård Nord)

Offentliggjort den 13. maj 2020.

Byrådet vedtog den 11. maj 2020 at sende planforslagene i høring i 8 uger.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk