Høringer i Helsingør Kommune

I høringsperioden har du mulighed for at aflevere dine synspunkter.

Borgere og andre interesserede har mulighed for at deltage i høringer om kommuneplan, lokalplaner, politiker og meget mere. 

Abonner på kommunens høringer

Indkaldelse af idéer og forslag - ny retningslinje om almene boliger i Kommuneplanen

Offentliggjort 9. juli 2020

Kommunen planlægger at tilføje en ny retningslinje i Kommuneplan 2019 for at op til 25 % af boligmassen skal være almene boliger.

Placering af affaldsøer i Helsingør Bymidte

Offentliggjort 8. juli 2020

Forslaget til placering af affaldsøer i Helsingør Bymidte er i høring til den 4. september 2020.

Høring af Forslag til Lokalplan 3.52 - Mørdrup Erhverv Vest

Offentliggjort den 24. juni 2020.

Planforslaget omfatter omfatter arealet mellem lokalbanen Lille Nord ved Mørdrup/ Espergærde, Helsingørmotorvejen og Mørdrupvej og giver mulighed for etablering af en virksomhed i området. Høringsperioden er fra den 24. juni til den 5. august 2020.

Forslag til Lokalplan 2.13 og Kommuneplantillæg 1 (Kvistgård Nord)

Offentliggjort den 13. maj 2020.

Byrådet vedtog den 11. maj 2020 at sende planforslagene i høring i 8 uger.

Forslag til Lokalplan nr. 1.185 for spillested i Murergade og Kommuneplantillæg 5 samt afgørelse om miljøvurdering

Offentliggjort den 16. marts 2020

Lokalplanforslaget omfatter en enkelt ejendom. Den giver mulighed for at etablere et spillested.

Lokalplanforslag nr. 3.49 Tillæg 1 for Boligområde ved Søbækken og afgørelse om miljøvurdering

Offentliggjort den 28. februar 2020

Lokalplanforslaget omfatter en enkelt ejendom. Den giver mulighed for at overføre en ejendom fra et delområde med byggeret til et delområde uden byggeret.

Forslag til Lokalplan 1.176 Uddannelsescenter ved Skolen ved Kongevejen

Offentliggjort den 8. januar 2020
Planforslaget giver mulighed for at etablere uddannelsesinstitutioner, administration og rådgivning, boligformål herunder studie- og ungdomsboliger, kontor- og serviceerhverv.

 

Forlængelse af høringsperioden for Forslag til lokalplan 4.37 Boligområde ved Møllevej i Ålsgårde?

I området øst for Møllevej og nord for Falkenbergvej giver forslag til lokalplan 4.37 mulighed for at bygge boliger og samtidigt med naturområdet sikres.

Forslag til lokalplan 1.180 og kommuneplantillæg nr. 2

Helsingør Byråd har den 25. november 2019 besluttet at offentliggøre planforslag for nye boliger på Esrumvej, den tidligere hospitalsgrund.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk