Høringer i Helsingør Kommune

I høringsperioden har du mulighed for at aflevere dine synspunkter.

Borgere og andre interesserede har mulighed for at deltage i høringer om kommuneplan, lokalplaner, politiker og meget mere. 

Abonner på kommunens høringer

Ansøgning om renovering af høfder - Søndre Strandvej 65D og 70

Offentliggjort 28. januar 2020

Ansøgning om renovering af to høfder på Søndre Strandvej 65D og 70 sendes i høring.

Forslag til Lokalplan 1.176 Uddannelsescenter ved Skolen ved Kongevejen

Offentliggjort den 8. januar 2020
Planforslaget giver mulighed for at etablere uddannelsesinstitutioner, administration og rådgivning, boligformål herunder studie- og ungdomsboliger, kontor- og serviceerhverv.

 

Forlængelse af høringsperioden for Forslag til lokalplan 4.37 Boligområde ved Møllevej i Ålsgårde?

I området øst for Møllevej og nord for Falkenbergvej giver forslag til lokalplan 4.37 mulighed for at bygge boliger og samtidigt med naturområdet sikres.

Forslag til lokalplan 1.180 og kommuneplantillæg nr. 2

Helsingør Byråd har den 25. november 2019 besluttet at offentliggøre planforslag for nye boliger på Esrumvej, den tidligere hospitalsgrund.

Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdigt udhus på Krogenbergvej 10

Offentliggjort den 9. december 2019

Ejeren har søgt om tilladelse til at nedrive det bevaringsværdige udhus på Krogenbergvej 10, 3490 Kvistgård, matrikel nr. 1b, Nyrup by, Tikøb. 

Vandråd - 2019 og 2020

Vandrådet for Hovedvandopland 2.3 Øresund er nu nedsat.

Indkaldelse af ideer og forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2019 - 2031

Offentliggjort den 18. november 2019

Helsingør By-, Plan- og Miljøudvalget har den 11. november 2019 igangsat kommune- og lokalplanlægning for et erhvervsområde omkring Hejreskovvej, Bøgeskovvej og den nordligste del af Egeskovvej i Kvistgård, samt tilgrænsende ejendomme på Helsingørvej, Kongevejen og Egeskovvej.

Høringen løber i perioden: 18. november - 11. december 2019

Gademanuel i høring

Offentliggjort den 25. oktober 2019.

Helsingør Kommunes reviderede Gademanual sendes hermed i høring fra d. 25. oktober til den 22. november 2019.

 

 

Forudgående høring af ændring af Kommuneplan 19 for Helsingør Nordhavn

Offentliggjort den 21. oktober 2019

Helsingør Kommunes byråd har igangsat udarbejdelsen af et nyt plangrundlag for lystbådehavnen, Helsingør Nordhavn.

Kommunen indkalder idéer og forslag fra alle interesserede i høringsperioden.

Cyklistplan 2020-2030 i høring

Offentliggjort den 23. september 2019

Helsingør Kommunes cyklistplan 2020-2030 er i høring fra den 23. september til den 23. november 2019.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk