Høringer i Helsingør Kommune

Følg med i høringerne.

Nyetablering, omlægning og regulering af skræntfodsbeskyttelse på Nordre Strandvej

Offentliggjort den 16. september 2020.

Ansøgning om kystbeskyttelsesprojekt er i offentlig høring til den 15. oktober 2020.

Indkaldelse af idéer og forslag - Espergærde erhvervsområde

For at sikre klare støjforhold ved byudviklingen af Espergærde erhvervsområde ønsker Helsingør Kommune at udtage ’byomdannelse’ af kommuneplan 2019.

Kystbeskyttelse ved Hotel Marienlyst

Offentliggjort den 27. august 2020.

Ansøgning om lovliggørelse af kystbeskyttelse er i høring til den 25. september 2020.

Indkaldelse af idéer og forslag - ny retningslinje om almene boliger i Kommuneplanen

Offentliggjort 9. juli 2020

Kommunen planlægger at tilføje en ny retningslinje i Kommuneplan 2019 for at op til 25 % af boligmassen skal være almene boliger.

Placering af affaldsøer i Helsingør Bymidte

Offentliggjort 8. juli 2020

Forslaget til placering af affaldsøer i Helsingør Bymidte er i høring til den 4. september 2020.

Høring af Forslag til Lokalplan 3.52 - Mørdrup Erhverv Vest

Offentliggjort den 24. juni 2020.

Planforslaget omfatter omfatter arealet mellem lokalbanen Lille Nord ved Mørdrup/ Espergærde, Helsingørmotorvejen og Mørdrupvej og giver mulighed for etablering af en virksomhed i området. Høringsperioden er fra den 24. juni til den 5. august 2020.

Forslag til Lokalplan 2.13 og Kommuneplantillæg 1 (Kvistgård Nord)

Offentliggjort den 13. maj 2020.

Byrådet vedtog den 11. maj 2020 at sende planforslagene i høring i 8 uger.

Forslag til Lokalplan nr. 1.185 for spillested i Murergade og Kommuneplantillæg 5 samt afgørelse om miljøvurdering

Offentliggjort den 16. marts 2020

Lokalplanforslaget omfatter en enkelt ejendom. Den giver mulighed for at etablere et spillested.

Lokalplanforslag nr. 3.49 Tillæg 1 for Boligområde ved Søbækken og afgørelse om miljøvurdering

Offentliggjort den 28. februar 2020

Lokalplanforslaget omfatter en enkelt ejendom. Den giver mulighed for at overføre en ejendom fra et delområde med byggeret til et delområde uden byggeret.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk