Høringer i Helsingør Kommune

I høringsperioden har du mulighed for at aflevere dine synspunkter.

Borgere og andre interesserede har mulighed for at deltage i høringer om kommuneplan, lokalplaner, politiker og meget mere. 

Abonner på kommunens høringer

Vandråd - 2019 og 2020

Vandrådet for Hovedvandopland 2.3 Øresund er nu nedsat.

Indkaldelse af ideer og forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2019 - 2031

Offentliggjort den 18. november 2019

Helsingør By-, Plan- og Miljøudvalget har den 11. november 2019 igangsat kommune- og lokalplanlægning for et erhvervsområde omkring Hejreskovvej, Bøgeskovvej og den nordligste del af Egeskovvej i Kvistgård, samt tilgrænsende ejendomme på Helsingørvej, Kongevejen og Egeskovvej.

Høringen løber i perioden: 18. november - 11. december 2019

Gademanuel i høring

Offentliggjort den 25. oktober 2019.

Helsingør Kommunes reviderede Gademanual sendes hermed i høring fra d. 25. oktober til den 22. november 2019.

 

 

Forudgående høring af ændring af Kommuneplan 19 for Helsingør Nordhavn

Offentliggjort den 21. oktober 2019

Helsingør Kommunes byråd har igangsat udarbejdelsen af et nyt plangrundlag for lystbådehavnen, Helsingør Nordhavn.

Kommunen indkalder idéer og forslag fra alle interesserede i høringsperioden.

Cyklistplan 2020-2030 i høring

Offentliggjort den 23. september 2019

Helsingør Kommunes cyklistplan 2020-2030 er i høring fra den 23. september til den 23. november 2019.

Forslag til Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030

Offentliggjort 12. september 2019

Helsingør Kommunes forslag til Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030 er i høring fra 12. september til 11. oktober 2019.

Lokalplanforslag nr. 1.140 for ”Drive-in restaurant på Klostermosevej 102”, kommuneplantillæg 49 og afgørelse om Miljøvurdering.

Offentliggjort den 1. august 2019

Lokalplanen 1.140 omfatter ejendommen Klostermosevej 102. Lokalplanen giver mulighed for etablering af fastfood restaurant med drive-in, vejadgangen sker af den til lokalplanen eksproprierede vejadgang fra Ellerhammersvej via matrikel 76h.

 

Kystvej 48 – Ansøgning om tilladelse til at nedrive bevaringsværdigt sommerhus

Offentliggjort den 2. juli 2019

Ansøgning om grøftelukninger i 3 skove

Offentliggjort 27. juni 2019

Vi hører hermed offentligheden om regulering af grøfter i 3 af statsskovene i Helsingør Kommune. Frist for bemærkninger er 11. august 2019

Ansøgning om bibeholdelse af Kystsikring - Søndre Strandvej 52B

Offentliggjort den 27. juni 2019

Ansøgning om bibeholdelse af kystsikring på Søndre Strandvej 52B i høring til 11. august 2019.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk