Høringer i Helsingør Kommune

I høringsperioden har du mulighed for at aflevere dine synspunkter.

Borgere og andre interesserede har mulighed for at deltage i høringer om kommuneplan, lokalplaner, politiker og meget mere. 

Abonner på kommunens høringer

Forslag til lokalplan 1.180 og kommuneplantillæg nr. 2

Helsingør Byråd har den 25. november 2019 besluttet at offentliggøre planforslag for nye boliger på Esrumvej, den tidligere hospitalsgrund.

Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdigt udhus på Krogenbergvej 10

Offentliggjort den 9. december 2019

Ejeren har søgt om tilladelse til at nedrive det bevaringsværdige udhus på Krogenbergvej 10, 3490 Kvistgård, matrikel nr. 1b, Nyrup by, Tikøb. 

Indkaldelse af ideer og forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2019 - 2031

Offentliggjort den 18. november 2019

Helsingør By-, Plan- og Miljøudvalget har den 11. november 2019 igangsat kommune- og lokalplanlægning for et erhvervsområde omkring Hejreskovvej, Bøgeskovvej og den nordligste del af Egeskovvej i Kvistgård, samt tilgrænsende ejendomme på Helsingørvej, Kongevejen og Egeskovvej.

Høringen løber i perioden: 18. november - 11. december 2019

Forudgående høring af ændring af Kommuneplan 19 for Helsingør Nordhavn

Offentliggjort den 21. oktober 2019

Helsingør Kommunes byråd har igangsat udarbejdelsen af et nyt plangrundlag for lystbådehavnen, Helsingør Nordhavn.

Kommunen indkalder idéer og forslag fra alle interesserede i høringsperioden.

Kystvej 48 – Ansøgning om tilladelse til at nedrive bevaringsværdigt sommerhus

Offentliggjort den 2. juli 2019

Ansøgning om grøftelukninger i 3 skove

Offentliggjort 27. juni 2019

Vi hører hermed offentligheden om regulering af grøfter i 3 af statsskovene i Helsingør Kommune. Frist for bemærkninger er 11. august 2019

Ansøgning om bibeholdelse af Kystsikring - Søndre Strandvej 52B

Offentliggjort den 27. juni 2019

Ansøgning om bibeholdelse af kystsikring på Søndre Strandvej 52B i høring til 11. august 2019.

Miljøvurdering af tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012-2026

Offentliggjort 24. juni 2019

Helsingør Kommune har udarbejdet en miljøvurdering af tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012-2026.

Fornyet forslag til lokalplan 3.49, kommuneplantillæg 52 og miljøvurdering

Offentliggjort den 24. juni 2018.

I Espergærde erhvervsområde giver planforslagene mulighed for blandet bolig og erhverv samt offentlige formål. Der bliver cirka 708 boliger.

Vandforsyningsplan 2019 - 2030 i høring

Offentliggjort 1. april 2019

Helsingør Kommunes vandforsyningsplan for 2019 - 2030 er i høring til 27. maj 2019

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk