Høringer i Helsingør Kommune

I høringsperioden har du mulighed for at aflevere dine synspunkter.

Borgere og andre interesserede har mulighed for at deltage i høringer om kommuneplan, lokalplaner, politiker og meget mere. 

Abonner på kommunens høringer

Esrum Søvej 19A-B - Offentliggørelse af ansøgning om husdyrbrugstilladelse

Offentliggjort den 7. november 2018

Kommunen har modtaget en ansøgning om tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b til 825 m2 produktionsareal til hestehold, med staldbokse og løsdrift, samt ny mødding. Projektet omfatter også en anmeldelse efter husdyrbrugsbekendtgørelsens § 10 til en foderlade og en maskinhal.

Regulativ for husholdningsaffald - Ændring af ordningen for haveaffald

Offentliggjort den 9. oktober 2018

By-, plan- og miljøudvalget besluttede på mødet den 4. september at sende forslag til ændring af Regulativ for Husholdningsaffald vedr. haveaffaldsordning i offentlig høring i fire uger.

Hasselvej 19B - Ansøgning om tilladelse til at nedrive skorsten på bevaringsværdig bygning

Offentliggjort den 8. oktober 2018

Stejlepladsens Ejerlaug har søgt om tilladelse til nedrivning af skorstenen på bebyggelsens varmecentral, Hasselvej 19B i Helsingør.

Ansøgning om tilladelse til nedrivning af alle bygningerne på ejendommen Lundegade 4A-D, 3000 Helsingør

Offentliggjort den 4. oktober 2018

Bygningerne er optaget i Helsingør Kommuneplan 2013-2025 som bevaringsværdige med bevaringskarakteren 4.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk