Åbent hus om forslag til Kommuneplan 2019 og forlængelse af høringsperiode

Forslag til Kommuneplan 2019 for Helsingør Kommune er i høring. I den forbindelse afholder vi Åbent hus om kommuneplan-forslaget den 20. maj.

Offentliggjort 30. april 2019

Åbent hus om Forslag til Kommuneplan 2019

Forslag til Kommuneplan 2019 for Helsingør Kommune er i høring lige nu. I forbindelse med høringen afholder vi åbent hus om kommuneplan-forslaget.

Det sker:

Mandag den 20. maj 2019 kl. 14.00-18.00
På Helsingør Rådhus - i ByLABs lokaler, Sct. Annagade 5C, Helsingør.

Kommuneplanen er Helsingør Kommunes overordnede fysiske plan for kommunens udvikling. Den udstikker overordnede retningslinjer og rammer for byplanlægningen og for administrationen, både i byerne, i det åbne land og i naturen. Se kommuneplanhjemmesiden - OBS: linket er inaktivt i forbindelse med den endelige revidering af planen.

 

Hør mere hos kommunens medarbejdere

Du kan komme forbi ByLAB til Åbent hus og høre mere om kommuneplanen, om indhold, brug af hjemmeside mv. Du kan få afklaring på dine spørgsmål og kommentarer blandt kommunens fagfolk, der deltager til mødet.

Kl. 14, 15, 16 og 17 vil der være et kort introoplæg til brug af kommuneplan-hjemmesiden. Resten af tiden står vi klar til dialog.

 

Forlænget høringsfrist

Da arrangementet ligger sent i høringsperioden, forlænger vi kommuneplan-forslagets høringsfrist.

Kommunen skal derfor senest have modtaget dit høringssvar søndag den 2. juni 2019.

Hvem gør hvad

Planloven fordeler ansvaret for planlægningen i Danmark mellem miljøministeren, 5 regionsråd og 98 kommunalbestyrelser.

Staten afstikker de overordnede retningslinjer for planlægningen, mens det er kommunernes opgave at oversætte de overordnede retningslinjer og visioner til faktisk fysisk planlægning gennem kommuneplaner og lokalplaner.

ByLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk