Ansøgning om grøftelukninger i 3 skove

Vi hører hermed offentligheden om regulering af grøfter i 3 af statsskovene i Helsingør Kommune.

 Læs projekterne

Grøfterne ønskes lukket, så der genopstår moser/vådområder i skovene.

Fristen for at sende os bemærkninger er til og med den 11. august 2019.

Bemærkninger skal sendes til Center for By, Land og Vand - gerne på mail.

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk