Ansøgning om Kystsikring - Søndre Strandvej 52B

Hermed sendes ansøgning om bibeholdelse af kystsikring på Søndre Strandvej 52B i høring.

Se projektet

Fristen for at sende os bemærkninger og indsigelser til ansøgningen er 11. august 2019.

Bemærkninger skal sendes til Center for By, Land og Vand, gerne på mail.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk