Ansøgning om renovering af høfder - Søndre Strandvej 65D og 70

Hermed sendes ansøgning om renovering af to høfder ved Søndre Strandvej 65D og 70 i høring.

Helsingør Kommune har modtaget ansøgninger om renovering af to høfder på Søndre Strandvej 65D og 70, matrikel 1bl og 1if Kronborg Teglværk, Helsingør Jorder. Helsingør Kommune behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 3 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019).

Læs ansøgningen

Fristen for at sende os bemærkninger og indsigelser til ansøgningen er den 25. februar 2020.

Bemærkninger skal sendes til Center for By, Land og Vand, gerne på mail til blv@helsingor.dk.

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk