Cyklistplan 2020-2030 i høring

Helsingør Kommunes cyklistplan 2020-2030 er i høring fra den 23. september til den 23. november.

Helsingør Kommune har siden 2010 ført en aktiv indsats for cykelfremme, og Cyklistplan 2010 har været retningsgivende for kommunens arbejde med cyklisme. Cyklistplan 2020-2030 bygger videre på 2010-planen og sætter retning for den politiske prioritering af cykelindsatser og cykelprojekter, ligesom den er retningsgivende for administrationens arbejde med at fremme cyklisme.

Det overordnede mål for cykelindsatsen i Helsingør Kommune er med denne plan at få flere til at vælge cyklen som det primære transportmiddel i 2030.

Udgangspunktet for at få flere til at cykle i Helsingør Kommune er at skabe en sammenhængende og trafiksikker cykelinfrastruktur i hele kommunen.  Cykelinfrastrukturen skal dække hverdagscyklisme til og fra arbejde, skole og andre daglige gøremål. Den skal også støtte op om mulighederne for at benytte cyklen til rekreative formål for både borgere og besøgende, ved blandt andet at sikre adgang til kommunens grønne og kystnære områder.

Cyklistplan 2020-2030 støtter op om en lang række tværfaglige kommunale planer, hvori initiativer til fremme af cyklisme er nævnt som et konkret middel til at skabe en attraktiv by med bedre klima og fremkommelighed. 

Helsingør Kommune vil løbende følge op på arbejdet med Cyklistplan 2020-2030 og planens indsatser prioriteres hvert år. Ved en årlig prioritering er det muligt at skabe synergi med kommunens øvrige drifts- og anlægsopgaver samt med både private og kommunale udviklingsprojekter. Udover løbende behov for justering af egne budgetter gør en årlig prioritering det muligt at kunne opprioritere eventuelle indsatser, der kan søges statslig medfinansiering til.

Vi hører gerne fra dig

Har du kommentarer og bidrag til planen, vil vi meget gerne høre fra dig. Læs Cyklistplanen 2020-2030

Send dit høringssvar til blv@helsingor.dk med emnefeltet ”Cyklistplan 2020-2030” senest den 23. November 2019.

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk