Dispensation fra lokalplan 5.37: Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby

Helsingør Kommune har besluttet at meddele dispensation til etablering af ovenlysvinduer i erhvervsbygning på ejendommen Svinggårdsvej 1, Borsholm, som følge af, at det eksisterende tårn på bygningen skal fjernes.

Se nærmere