Energivej 19 - Høring ved revurdering af miljøgodkendelse

Vi hører hermed offentligheden i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelse til Helsingør Kraftvarmevæk A/S på Energivej 19, 3000 Helsingør.

Helsingør kommune er gået i gang med at revurdere miljøgodkendelsen til Helsingør Kraftvarmeværk A/S, Energivej 19, 3000 Helsingør.

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter til enhver tid i kommunens digitale Ejendomsarkiv.

Spørgsmål og kommentarer kan sendes på mail til blv@helsingor.dk.

Enhver har ret til frem til den 21. juli 2020 at bede om at få tilsendt udkast til afgørelse, og enhver har ret til at kommentere udkastet inden to uger fra modtagelsen af udkastet.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk